Duim omhoog Foto SXC

De partij 50PLUS heeft haar ledental in 2012 zien verdrievoudigen. Inmiddels is de teller de grens van 8.000 leden ruim gepasseerd. 50PLUS was van alle politieke partijen de sterkste groeier.

In de loop van 2012 kreeg 50PLUS er bijna 4.500 nieuwe leden bij en kwam uit op 5.768 per 31 december. Dit laatste cijfer is evenwel al weer achterhaald. Want in de afgelopen weken steeg het ledental naar ruim 8.000 op dit moment. Vooral de laatste twee weken kwamen er dagelijks 200 tot 300 leden per dag bij. Hetgeen mede toe te schrijven is aan het Meldpunt Koopkracht dat 50PLUS onlangs op haar website begon.

50PLUS had in 2012 zowel in absoluut als in relatief opzicht de sterkste ledengroei van alle politieke partijen in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

Grootste verliezer in 2012 was de VVD. De teruggang van de liberalen van 7,5% zal, volgens de onderzoeker Gerrit Voerman, sterk te maken hebben met de ophef die in de herfst van 2012 ontstond over het voornemen van het tweede kabinet-Rutte om de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken.

Ook GroenLinks zag zijn ledenbestand krimpen, met 7,1%. Ook hier zullen interne conflicten (onder meer over de positie van politiek leider Jolande Sap) debet zijn geweest. Tot de verliezers behoorden verder het CDA en de ChristenUnie.

Naast 50PLUS zagen ook D66, de PvdA, de PvdD, de SGP en de SP hun ledental toenemen. Daarbij is het opvallend dat de flinke groei voor D66, die in 2009 is begonnen, aanhield: de Democraten boekten een ledenwinst van bijna 10%. Ook de SGP deed het goed met 6%.

Momenteel is 2,5% van de 12.689.810 kiesgerechtigden die Nederland bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 telde, lid van een politieke partij. Dat is net zoveel als in 2011. In 2010 bedroeg deze zogeheten ‘organisatiegraad’ 2,6%.

In 2012 steeg het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen van 311.311 op 1 januari 2012 tot 315.109 op 1 januari 2013 – een groei van 1,2%.

Dit beeld past volgens Voerman in het patroon dat partijen het goed doen in jaren waarin er Tweede-Kamerverkiezingen zijn en er veel belangstelling in de media is voor politiek en partijen (zoals in 2002, 2003, 2006 en 2010), maar in de jaren daaropvolgend weer wat wegzakken .Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief