SNS Bank gevel kantoor

Naar aanleiding van vragen van 50PLUS tijdens het Tweede Kamerdebat over de nationalisatie van SNS gaat minister Dijsselbloem houders van participatiecertificaten, onder wie veel kleine spaarders, behoeden voor onteigening.

In het debat heeft 50PLUS bij monde van financieel woordvoerder Norbert Klein een lans gebroken voor de houders van participatiecertificaten van SNS. Houders van deze certificaten, vaak kleine spaarders, zijn onvoldoende geïnformeerd door de bank over risico’s die zij liepen met deze vorm van sparen. Het gaat om ongeveer 2500 spaarders en € 57 miljoen aan spaargeld.

50PLUS-Tweede Kamerlid Norbert Klein heeft in het debat met de minister de participatiecertificaten omschreven als een onduidelijke spaarvorm, waardoor houders misleid zijn over risico’s die zij liepen.

“Worden mensen, vaak ouderen, die hun spaarcentjes op de bank hebben gezet, hiermee in feite (niet) ernstig misleid en gedupeerd?” , hield Klein de minister voor.

De minister erkent voluit, dat de participatiecertificaten veelal gewoon in handen zijn van burgers die in goed vertrouwen hun spaargeld daarin gestoken hebben. De minister: “Ik heb de nieuwe leiding van SNS gevraagd om daarnaar te kijken. Mijn indruk is dat de burgers die hun spaargeld daarin hebben gestoken, op het verkeerde been zijn gezet, zo niet zelfs zijn misleid. Als dat zo is, moet er gewoon een schadeloosstelling komen. In principe zijn zij zoals allen onteigend. Aangezien er echter heel andere verwachtingen zijn gewekt bij deze consumenten, vind ik dat dit apart moet worden bezien en dat een schadeloosstelling op zijn plaats zou zijn. Die verantwoordelijkheid ligt nu natuurlijk bij de leiding van de bank, maar met dit verzoek van mijn kant”.

Op een nadere vraag van Klein gaf de minister aan dat dit ‘echt zo spoedig mogelijk’ zal gebeuren. 50PLUS gaat de minister houden aan zijn toezeggingen. Op die manier kan een eerste stapje gezet worden, waardoor spaarders weer vertrouwen kunnen krijgen in hun bank. Dat is ook het doel van de minister.
Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief