Martin Van Rooijen 1974 Foto Fotocollectie Nationaal Archief Anefo Hans Peters

“Ouderen kunnen vaak goed relativeren en zijn bereid een offer te brengen voor jongeren. Zij kunnen echter ook getergd raken als ze worden weggezet als een verwende, rijke generatie en als kostenpost.”

Dit onder meer schrijft Martin van Rooijen donderdag 7 februari in een opiniestuk in De Volkskrant. Van Rooijen is oud-staatssecretaris van Financiën (foto) en thans voorzitter van de koepel van Nederlandse verenigingen van gepensioneerden.

“Verreweg de meeste gepensioneerden hebben boven hun AOW immers maar een klein pensioen. Juist zij worden het hardst aangepakt. Herbezinning op de discriminatoire stapeling van maatregelen is dan ook geboden”, stelt Van Rooijen in het opinie-artikel.

Ook schrijft hij: “Ouderen en gepensioneerden zijn gemakkelijker te belasten. Zij hebben geen machtsmiddelen, behalve dan het rode potlood bij de verkiezingen.”

En: “De overheid zegt te 'bezuinigen', maar verhoogt in feite de lasten. Daarbij kiest zij voor tientallen aanpassingen, die elk op zich enige logica in zich kunnen hebben, maar die bij elkaar opgeteld onvoorzien grote gevolgen hebben. Wij noemen dat 'stapelen'. Elke maatregel op zichzelf kan relatief onschuldig zijn, maar de gestapelde maatregelen vormen een onoverzienbare berg.”

Klik HIER voor het hele opiniestuk van Van Rooijen.
Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief