Volkskrant Screenshot 090213

“Alles wat Samsom en de zijnen te zeggen hebben over rijke ouderen is obligate borrelpraat”, vindt politicoloog en planoloog Gerhard Hormann. Het is volgens hem alleen maar bedoeld om de weg vrij te maken voor ‘weer een nare, door na-ijver ingegeven nivelleringsoperatie’.

In een opiniestuk in De Volkskrant van zaterdag 9 februari schrijft Hormann (51 jaar) dat het aannemelijk is dat er in Nederland een heleboel 65-plussers zijn die in een hypotheekvrij huis wonen van een paar ton en tegelijk rond moeten zien te komen van alleen AOW of een piepklein aanvullend pensioen.

“Die groep zal nu al genoeg moeite hebben om de jaarlijkse rioolheffing en OZB te bekostigen. Moeten die mensen straks hun huis uit omdat ze de jaloeziebelasting van dit kabinet, of het eerstvolgende, niet kunnen betalen? Is dat sociaal en rechtvaardig? Persoonlijk zou ik het in ieder geval een trieste gang van zaken vinden als we bij het horen van de termen 'roofdierkapitalisme' en 'graaicultuur' als eerste denken aan ons eigen parlement”, aldus Hormann in De Volkskrant.

Klik HIER Voor het hele opiniestuk.

 


Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief