Hersenen wijsheid Beeld SXC

Voorkomen moet worden dat studenten met een financiële molensteen om de nek na hun studie aan het werk gaan. Van de andere kant moeten studenten ook voor ogen hebben dat studeren niet iets vrijblijvends is. Dat zei Norbert Klein van 50PLUS in een Kameroverleg met minister Bussemaker.

Ook van studenten mag inzet gevraagd worden, zei Tweede Kamerlid Klein. “Ze investeren echt in hun toekomst. De overheid wil op haar beurt graag in hun opleiding investeren. Uiteindelijk is het collegegeld maar een klein deel van de werkelijke kosten.”

In het overleg over het sociaal leenstelsel vervolgde Klein zijn betoog: “De discussie gaat nu over de overheidsbijdrage in de kosten voor levensonderhoud van een student, te weten de huidige basisbeurs. Het idee van de minister is nu om dit geld niet meer als een subsidie  te geven. Alleen als de ouders een laag inkomen hebben hoeven studenten daarvan niets terug te betalen. Overigens is er reeds een aanvullend leenstelsel voor de student. Voor 50PLUS is het van belang dat als een uitbreiding van dit leenstelsel plaatsvindt, dit dan ook echt sociaal moet zijn. Dat betekent eerlijke lastenverdeling, ook na afronding van de studie door bijvoorbeeld inkomensafhankelijke terugbetaling. Maar ook duidelijkheid vooraf hoeveel een lening zal kosten.”

“Ook heel belangrijk is het blijven bestaan van een studenten-ov-jaarkaart, dus gratis openbaar vervoer voor studenten voor hun studie. Bovendien vinden wij dat het geld dat beschikbaar komt door een sociaal leenstelsel ook echt gebruikt moet worden voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de opleiding en niet om de staatskas te spekken. Het gaat er om jonge mensen een goede opleiding te bieden, waarbij zij zelf investeren in hun levensonderhoud. Met deze door de overheid bijna geheel betaalde opleiding kunnen zij straks een goede baan krijgen en werken aan hun toekomst. Er staat dus nog niets vast en rekenvoorbeelden van de minister zijn ook alleen maar voorbeelden. Het gaat er nu voor 50PLUS om kritisch de plannen te bestuderen en onze inbreng te geven.”

Mediawijsheid moet een zeer essentieel onderdeel zijn van het Nederlandse onderwijs. Dat zei Norbert Klein eerder  in een debat met leerlingen van middelbare scholen.

“Kinderen moeten leren om kritisch te zijn op wat ze zien op internet, zodat je niet alleen de vaardigheden hebt om met de nieuwe media om te gaan, maar ook weet hoe je ze kan gebruiken om jezelf te ontwikkelen”, aldus Klein. Hij benadrukte dat mediawijsheid een plaats moet hebben naast bijvoorbeeld taal en rekenen.

“Mediawijsheid is een middel en geen doel; je moet in staat zijn computers, tablets, internet, apps, sociale media en dergelijke te gebruiken om kennis op te doen en jezelf te ontwikkelen”, aldus het Kamerlid. Norbert Klein toonde zich voorstander van een gecombineerd aanbod waarin traditionele en digitale leermiddelen elkaar aanvullen.

Scholieren en Klein waren het erover eens dat gebruik van ict (zoals mediawijsheid en digitaal leermateriaal) van betekenis is en gestimuleerd moet worden.

De scholieren deelden hun zorgen met de 50PLUS-politicus over de betaalbaarheid van het hoger onderwijs en de ophok-uren die ze ervaren door de 1040-urennorm.
Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief