Pijl omhoog SXC

De partij 50PLUS behaalt op dit moment 16 zetels in de Tweede Kamer bij Peil.nl. Dat zijn er 3 meer dan vorige week.


Aan de groei van 50PLUS onder de ouderen lijkt geen einde te komen. Nu geeft 22% van de groep boven de 50 jaar aan deze partij te stemmen. Met 16 zetels bij Peil.nl, het bureau van Maurice de Hond, is 50PLUS even groot als het CDA.

Enkel dagen geleden boekte 50PLUS niet minder dan 24 zetels bij TNS NIPO. Politiek leider Henk Krol zei toen met grote belangstelling de nieuwe cijfers van Peil.nl af te wachten. Want terwijl de partij bij TNS NIPO een wel zeer extreme groei kende, beleeft 50PLUS bij Peil.nl een meer normale gestage groei.

Ook in de 16 zetels bij Maurice de Hond ziet Henk Krol een duidelijk signaal van de bevolking aan het kabinet dat het op de verkeerde weg zit en het regeringsbeleid anders moet.

Vergeleken met 1 maand geleden is 50PLUS bij Peil.nl nu 8 zetels gestegen en de PvdA 5 zetels gedaald (staat nu op 21, 1 zetel kleiner dan de PVV en gelijk aan de SP).

Een rapportage gebaseerd op meer dan 6000 ondervraagden laat volgens De Hond goed zien hoezeer de groep ouderen electoraal in beweging is.

Het is zeker niet zo dat de kiezers van 50PLUS alleen maar kiezers zijn met lagere inkomens. Onder de kiezers van 50 jaar en ouder met een hoog inkomen scoort 50PLUS 15%. Daarmee staat die partij daar op de tweede plaats na de VVD. Onder de oudere kiezers met de laagste inkomens scoort 50PLUS 28%. Bijna 3 keer zo veel als de PvdA.

De oudste groep kiezers was altijd de groep kiezers met de kleinste electorale bewegingen. Tot 20 jaar geleden was bij die groep nog vrijwel de uitslag van de periode van de verzuiling te zien (met hoge scores voor CDA en PvdA, wat minder van de VVD en de overige partijen hadden amper een aanhang).

De laatste 10 jaar zijn de bewegingen al groter (met name door het wegzakken van het CDA), maar inmiddels zijn de oudere kiezers meer in beweging dan de overige kiezers. Wel moet erbij bedacht worden dat inmiddels al kiezers tot deze groep behoren die in 1977 voor het eerst naar de stembus gingen. De meerderheid van de kiezers boven de 50 jaar is inmiddels na de Tweede Wereldoorlog geboren. (Dat zijn kiezers tussen de 50 en 68 jaar).

De Hond merkt op: “Hoewel de uitslag van vandaag niets zegt over de uitslag bij volgende verkiezingen, kan wel vastgesteld worden dat inmiddels ook het laatste min of meer wat stabielere electorale bastion, de ouderen, net zo beweeglijk geworden zijn als alle groepen kiezers. Dat is met name een probleem voor de partijen die het altijd het beste hebben gedaan bij die groep (CDA, PvdA en VVD). Daarnaast neemt die groep in absolute en relatieve omvang (ten  opzichte van de jongere) steeds meer toe. Van alle kiezers is 56% (vrij) ontevreden over het kabinet en hoopt 48% dat ze de rit niet uitzitten. Onder de kiezers van 50 jaar en ouder zijn deze percentages resp. 68% en 58%.

Uit het onderzoek over de woningmarktdeal tussen kabinet en drie oppositiepartijen blijkt het cynisme ook. 21% van de kiezers denkt dat met deze plannen de woningmarkt weer wordt vlotgetrokken.

Wel is een ruime meerderheid van kiezers van de 2 regeringspartijen en D66, ChristenUnie en SGP positief over het feit dat er een deal is gemaakt. Maar electoraal levert het nu niets op.

57% vindt het een grote fout van VVD en PvdA om bij de vorming van het kabinet geen rekening te houden met de samenstelling van de Eerste Kamer.


Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief