Zaklamp Foto SXC

De partij 50PLUS zoekt kandidaten voor: Europese verkiezingen; Provinciale Staten; Eerste Kamer; Tweede Kamer; Hoofdbestuur; Afdelingsbesturen. Belangstellenden die in het kader hiervan een opleiding willen volgen, kunnen zich aanmelden tot 1 mei 2013.

Nu de partij zo sterk groeit heeft 50PLUS behoefte aan goede kandidaten. Iedereen die zichzelf geroepen voelt of die waardevolle kandidaten meent te kunnen aandragen, wordt nadrukkelijk gevraagd dit voor 1 mei te melden aan de Kandidatencommissie 50PLUS, Postbus 161, 5680 AD BEST (Dit kan alleen schriftelijk).

Wie een vertegenwoordigende functie binnen 50PLUS wil vervullen dient eerst een Kaderopleiding te volgen. Bij aanvang van die Kaderopleiding moeten de deelnemers minimaal 6 maanden lid zijn van 50PLUS.

Ze worden door de kandidatencommissie beoordeeld op basis van hun CV en een motivatiebrief. Om te kunnen deelnemen is een bewijs van goed gedrag vereist.
De kaderopleidingen worden gegeven in Utrecht, Den Haag, ’s-Hertogenbosch en Zwolle. Ze bestaan uit een startweekend van vrijdagmiddag tot en met zaterdagmiddag, inclusief overnachting en vervolgens zeven zaterdagen van 10.00 tot 16.30 uur.

Alle relevante onderdelen komen aan bod. De kandidaten betalen zelf een fors deel van de opleiding en de reis- en verblijfkosten. De hoogte van het verschuldigde bedrag wordt later bekend gemaakt en is afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie.

 


Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief