Grens 10000 Foto SXC

De politieke partij 50PLUS is de magische grens van tienduizend leden gepasseerd. Op dit moment heeft de partij 10.200 leden.

50PLUS is van alle politieke partijen de sterkste groeier. In de loop van 2012 kreeg de partij er bijna 4.500 nieuwe leden bij en kwam uit op 5.768 per 31 december. In de eerste twee maanden van 2013 was de groei meer dan vierduizend nieuwe leden.

“Aan de lopende band krijgen we aanmeldingen van nieuwe leden binnen”, vertelt 50PLUS-partijleider Henk Krol. De nieuwe leden komen ook bij gevestigde politieke partijen vandaan.

“Het komt van alle kanten”, aldus Krol. Hij noemt het fantastisch dat de partij zo snel groeit. Als er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden zijn, zou de partij volgens de peilingen op 16 tot 24 zetels uitkomen. 50PLUS heeft nu twee zetels in het parlement.Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief