Jan Nagel Speech Najaarscongres 2012

50PLUS-Eerste Kamerlid Jan Nagel is een van de sprekers tijdens de 12e Thorbeckelezing op maandag 22 april in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. De Vereniging Thorbecke staat die dag stil bij de invloed van de zogeheten ‘peilingendemocratie’.

Eens per jaar organiseert de vereniging deze lezing. Daarbij gaan de politiek en de wetenschap/journalistiek met elkaar in debat.

Opiniepeiler Maurice de Hond geeft die 22e april zijn visie op het fenomeen peilingen. Jan Nagel, Eerste Kamerlid en oprichter van 50PLUS, sluit daar vervolgens in zijn voordracht op aan. Daarna is er een discussie.

In een toelichting op het onderwerp voor de 12e Thorbeckelezing zegt de vereniging: “De democratie wordt permanent gepeild. Diverse bureaus meten dagelijks de publieke opinie waarna de uitslagen gretig door de verschillende media worden verspreid en bediscussieerd. Deze peilingen vinden zowel voor, tijdens als na verkiezingen plaats. De peilingendemocratie heeft echter voor- en nadelen. Enerzijds zijn we goed op de hoogte van de publieke opinie en opvattingen van burgers. Anderzijds is een nadeel dat kiezersonderzoeken een vertekend beeld kunnen opleveren en de verkiezingsuitslag kunnen ‘manipuleren’. In sommige landen is het dan ook gebruikelijk dat er in de laatste week voor de verkiezingen geen peilingen meer worden gehouden om het kiezersgedrag niet te beïnvloeden. Maar heeft dit een positieve uitwerking op het democratisch proces? En wat is überhaupt de invloed van peilingen op de democratie en het politiek debat, zeker gezien het feit dat peilingen er ook vaak ver naast zitten?”Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief