Kansen voor de toekomst van Emmen !

In de laatste raadsvergadering van Emmen op 27 juni 2019, voor het zomerreces, heeft 50PLUS raadslid Jan Fonhof in het vragenhalfuur meegedeeld dat 50PLUS Emmen contact heeft gezocht en gekregen met de nieuwe voorzitter van de Rijks Universiteit Groningen de heer Prof. dr. Jouke de Vries. Doel van het gesprek met de voorzitter van de RUG is en was om te praten over de mogelijkheden van het aansluiten van wetenschappelijk onderwijs bij de Stenden Hogeschool Emmen. Hierbij kan in samenwerking met het bedrijfsleven van Emmen worden bewerkstelligd dat jongeren in de gemeente Emmen blijven studeren, werken en wonen !!!

Na het eerste gesprek van de beide professoren van de RUG, de heren Jouke de Vries en Alexander Minnaert met Jan Fonhof en Johan Grethe van 50PLUS was er van beide kanten veel enthousiasme over samenwerking. Besloten is om het traject voor de ontwikkeling van de samenwerking tussen Groningen en Emmen voor te gaan bereiden.

In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 pleitten de kandidaten van 50PLUS Emmen al voor een dependance van de Rijks Universiteit Groningen in Emmen. Na fractielid te zijn geworden bracht Jan Fonhof regelmatig het idee over een dependance in commissie- en raadsvergaderingen naar voren. De collega raadsleden en wethouders stonden tot nu toe niet echt achter dit voorstel van 50PLUS Emmen. Zij waren van mening dat het onderwijsaanbod in de gemeente Emmen ruim voldoende was.

in diverse stukken over Emmen is regelmatig te lezen dat wetenschappelijk onderwijs past in een grote plaats ( eigenlijk stad: 107.000 inwoners) als Emmen.

De reactie op de informatie van Jan Fonhof van burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen is zeer verheugend ! Ook deze gaf aan al een eerste gesprek te hebben gehad met prof. dr. Jouke de Vries.

We richten onze blik vooruit: "Wetenschappelijk onderwijs past wel degelijk bij Emmen!" Het zal een aanwinst worden voor de opleidingsmogelijkheden voor studenten van de Stenden Hogeschool Emmen!


Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma