Tijdens de Provinciale Ledenvergadering van 50PLUS Drenthe, zaterdagmiddag 6 juli in het Spectrum te Beilen, is een nieuw Afdelingsbestuur gekozen.

Voorzitter: Marinus Kasteleijn

Secretaris: Martin Hornis

Penningmeester: Harry Reitsma

Lid: Connie Venneman

Lid: Remmelt Budden

 De link naar de toespraak van Geert Dales - https://www.youtube.com/watch?v=YBviTSPZfQ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Xa3yDvCsoWHyqhVFUen1plFPJPMxGqwD-xXnLMPsXjyY0Lod9Za7I7g4 -

 

 


Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma