50PLUSGeachte leden van 50PLUS in Drenthe,

Zoals u al via deze website van 50PLUS is bericht, heeft het Hoofdbestuur van 50PLUS vrijdagmiddag 24 april 2020 besloten over te gaan naar een demissionaire staat. Het Hoofdbestuur is dus niet afgetreden, maar zal zich waar mogelijk beperken tot ‘de dagelijkse gang van zaken’. Ook zal het Hoofdbestuur de procedure in gang zetten om te komen tot een geheel nieuw Hoofdbestuur. Hiertoe zal een ledenvergadering worden georganiseerd. Na installatie van het nieuwe Hoofdbestuur zullen de huidige leden van het Hoofdbestuur hun taken overdragen.

In het licht van het bovenstaande heeft het Hoofdbestuur eerder deze week het gerenommeerde advocaten- en notarissenkantoor BarentsKrans in Den Haag de opdracht gegeven om – gegeven wet- en regelgeving én onze statuten en reglementen – een ‘spoorboekje’ te ontwikkelen voor de aanloop en uitvoering van de eerdergenoemde ledenvergadering. Hierbij speelt ook dat wij op grond van de coronamaatregelen nu geen fysieke ledenvergadering kunnen organiseren. Gebruik zal moeten worden gemaakt van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. In artikel 6 van deze wet (Algemene vergadering verenigingen) is voorzien in een regeling om langs elektronische weg een (algemene) vergadering te organiseren inclusief stemmingen.

Om u als lid te blijven voorzien van informatie en opdat u ook in de komende periode de ontwikkelingen op een goede manier kunt blijven volgen, zal het Hoofdbestuur regelmatig – zo mogelijk wekelijks – een voortgangsbericht aan u te presenteren. We zullen dit aan de ledennieuwsbrief toevoegen en/of separaat op de website zetten. Ook zullen wij u regelmatig per email op de hoogte stellen.

Tot slot willen wij bij deze de vele leden die ons in deze moeilijke periode hebben ondersteund met positieve mails en telefoontjes heel hartelijk bedanken.

Het Hoofdbestuur van 50PLUS

© 1 mei 2020

 


Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma