Universiteit breidt uit naar Emmen

Arwin Nimis van het Drenthe College op de plek aan de Van Schaikweg in Emmen waar de campus moet komen.
foto archief jan anninga
 
Het was 50PLUS raadslid Jan Fonhof en later Johan Grethe, die het initiatief namen door gesprekken aan te gaan met de universiteit  van Groningen. De toenmalige wethouder Arends en de bijna volledige raad hoonde het voorstel tot onderzoek van tafel. Maar dankzij de aanhoudendheid van het 50plus raadslid krijgt Emmen dan toch een volwaardige afdeling van de Groninger universiteit.                                        Dat is de KRACHT van PLUS !
 
 
EMMEN De Rijksuniversiteit Groningen spreidt de vleugels in het Noorden uit. De instelling verbindt zich aan Emmen met de deelname aan de ontwikkeling van een campus aan de Van Schaikweg.
 

Volgens wethouder Raymond Wanders (PvdA) wordt Emmen een studiestad waar je zowel voor mbo, hbo als wo terecht kunt. De gemeente sloot gisteren met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), hogeschool NHL Stenden en het Drenthe College een overeenkomst om de gezamenlijke campus te ontwikkelen.

Het is een van de eerste concrete uitwerkingen van het project Universiteit van het Noorden, dat onder RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries enkele jaren geleden van start ging. Onder zijn leiding oriënteert de universiteit zich meer op de eigen regio. In Emmen werkt nu een tiental onderzoekers op het gebied van polymeren. Dit moet de komende jaren worden uitgebreid tot andere sectoren van de groene chemie, de waterstofeconomie en zorg en technologie.

De RUG volgt daarmee eigenlijk het voorbeeld van NHL Stenden, zegt bestuurder Marc Otto van deze hbo-instelling. Die heeft twee grote vestigingen in Emmen en Leeuwarden en kleinere in Meppel, Assen en Groningen. Die spreiding is bewust om beter met diverse bedrijven en instellingen te kunnen samenwerken.

In Emmen zitten veel chemische bedrijven, die bijvoorbeeld werken aan kunststoffen van plantaardig materiaal. Bovendien wil Shell hier een waterstoffabriek bouwen. Woensdag besluiten Provinciale Staten over het voorstel die fabriek met 1,6 miljoen euro te subsidiëren. Dit soort nieuwe projecten biedt studenten tal van mogelijkheden onderzoek uit te voeren. Daarmee is het de bedoeling dat de doeners van het mbo veel samenwerken met de denk-doeners van het hbo en de denkers van het wo – iets wat volgens de initiatiefnemers cruciaal is voor de verduurzaming van de economie.

Bestuursvoorzitter Arwin Nimis van het Drenthe College heeft, na goedkeuring van zijn raad van toezicht, alvast 40 miljoen euro op zak voor nieuwbouw aan de Van Schaikweg. Hij wil het geld investeren in nauw overleg met NHL Stenden en de gemeente Emmen. De nieuwbouw moet goed aansluiten op de gebouwen van NHL Stenden. „Eigenlijk moet je niet meer het idee hebben dat je bij ons bent of bij NHL Stenden, maar op de campus.” De RUG heeft nog geen bouwplannen in Emmen.


Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma