Op donderdag 20 februari zouden de 50PLUS-Kamerleden Henk Krol en Léonie Sazias een bezoek brengen aan Assen. Zij wilden komen praten met en luisteren naar leden van 50PLUS en andere geïnteresseerden uit de noordelijke provincies.

 

Helaas moet deze bijeenkomst – die gehouden zou worden in de kantine van voetbalclub Achilles 1894 op sportpark Marsdijk – worden afgezegd wegens onvoorziene politieke ontwikkelingen in Den Haag.

De bijeenkomst in Assen kan niet doorgaan omdat in de Tweede Kamer een spoeddebat plaatsvindt over het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen. Voor 50PLUS is dit een belangrijk onderwerp, mede omdat 50PLUS vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Vlissingen en in die plaats zelfs een wethouder heeft. De aanwezigheid van fractievoorzitter Henk Krol en de overige Kamerleden bij het debat is daarom vereist!

50PLUS betreurt het feit dat de bijeenkomst in Assen op 20 februari op het laatste moment moet worden geannuleerd. Wij bieden daarvoor onze welgemeende excuses aan. Het goede nieuws is dat al wel een nieuwe datum bekend is: Henk Krol komt nu op maandag 6 april naar Assen. Zelfde tijd (19.30 uur), zelfde locatie.

Fractie/Team Emmen. Bij de afsluiting van 2019 komt er een wisseling van de wacht. Jan Fonhof (midden voor links) gaat helaas de gemeente Emmen verlaten met gevolg dat hij zijn raadszetel in moet leveren, Johan Grethe (midden voor ) gaat Jan opvolgen. Arno Grevink tussen deze beide heren in 'achter', wordt het nieuwe raadscommissielid. De teamleden op de foto zijn van links naar rechts Geert Heeroma, Wim Koote, Coby Gerritsen en Rinus Geertjes. Op de foto ontbreken Marinus Kasteleijn en Jaap Beekhuis.

50PLUS Assen wil de miljoenen kostende fietssnelweg uit de gemeentebegroting 'fietsen'. De partij snapt niet dat dit 'geldverslindende project' in de nieuwe beleidsarme gemeentebegroting overeind is gebleven, terwijl andere gevoelige punten eruit zijn gehaald.
 
Assen heeft nog altijd een minderheidscollege. Om toch op tijd een goedgekeurd huishoudboekje aan de provincie te kunnen overleggen, legt het college van B en W vanavond de raad een uitgeklede gemeentebegroting voor. Hier zijn de kritieke punten uitgehaald. 

Zo zijn gevoelige kwesties, zoals 10 procent ozb-verhoging en een hogere toeristenbelasting, weer uit de begroting voor komend jaar geschrapt. Ondertussen moet er wel 8,5 miljoen euro uit de algemene reserve worden gehaald om de tekorten weg te werken.

Niet onomstreden
50PLUS-voorman Clemens Otto snapt niet waarom de investering van 2 miljoen euro voor de doorfietsroute tussen Assen en Groningen wel overeind blijft. Het snelle fietstraject komt in Assen strak langs het Noord-Willemkanaal en het Havenkanaal en kost in totaal bijna 8 miljoen euro. Ook de provincie betaalt fors mee. Die wil samen met Assen, Tynaarlo en Groningen de fietssnelweg aanleggen, onlangs omgedoopt in de Groene As.

Volgens Otto is het 'peperdure fietspad' voor de snelle forenzen beslist niet onomstreden. Zo is zijn partij mordicus tegen het 'peperdure project voor een handjevol mensen'. Ook in Marsdijk klinkt protest.

Ten koste van zandpad
Zo is het opofferen van een recreatief zandpad bij Marsdijk, waar elke dag veel hondenbezitters lopen, 50PLUS een doorn in het oog. Verder gaat de komst van het betonpad ten koste van flora en fauna. Zo zitten beschermde diersoorten als de ijsvogel, de watervleermuis en de oeverzwaluw langs de route, en moet bij de Loner Bult een stuk bos wijken.

Gezien de forse bezuinigingen die Assen moet doorvoeren, is het volgens 50PLUS onwenselijk om zoveel geld te steken 'in een overbodig en relatief duur project'. De partij vindt dat er een goedkopere alternatieve route voor handen is, wat niet ten koste gaat van een waardevol stuk recreatie- en natuurgebied.

Belangrijker zaken
De partij komt daarom vanavond in de begrotingsraad met een wijzigingsvoorstel: schrap de fietssnelweg en steek het geld in belangrijker zaken. "Besteed het geld liever aan de rondvaartboot, kunstgrasvelden of aan kleedruimtes bij sportverenigingen", aldus Otto. Voor die zaken is nu juist geen geld.

 

 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/154694/50PLUS-Assen-Schrap-miljoenen-voor-peperdure-fietssnelweg

Kansen voor de toekomst van Emmen !

In de laatste raadsvergadering van Emmen op 27 juni 2019, voor het zomerreces, heeft 50PLUS raadslid Jan Fonhof in het vragenhalfuur meegedeeld dat 50PLUS Emmen contact heeft gezocht en gekregen met de nieuwe voorzitter van de Rijks Universiteit Groningen de heer Prof. dr. Jouke de Vries. Doel van het gesprek met de voorzitter van de RUG is en was om te praten over de mogelijkheden van het aansluiten van wetenschappelijk onderwijs bij de Stenden Hogeschool Emmen. Hierbij kan in samenwerking met het bedrijfsleven van Emmen worden bewerkstelligd dat jongeren in de gemeente Emmen blijven studeren, werken en wonen !!!

Na het eerste gesprek van de beide professoren van de RUG, de heren Jouke de Vries en Alexander Minnaert met Jan Fonhof en Johan Grethe van 50PLUS was er van beide kanten veel enthousiasme over samenwerking. Besloten is om het traject voor de ontwikkeling van de samenwerking tussen Groningen en Emmen voor te gaan bereiden.

In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 pleitten de kandidaten van 50PLUS Emmen al voor een dependance van de Rijks Universiteit Groningen in Emmen. Na fractielid te zijn geworden bracht Jan Fonhof regelmatig het idee over een dependance in commissie- en raadsvergaderingen naar voren. De collega raadsleden en wethouders stonden tot nu toe niet echt achter dit voorstel van 50PLUS Emmen. Zij waren van mening dat het onderwijsaanbod in de gemeente Emmen ruim voldoende was.

in diverse stukken over Emmen is regelmatig te lezen dat wetenschappelijk onderwijs past in een grote plaats ( eigenlijk stad: 107.000 inwoners) als Emmen.

De reactie op de informatie van Jan Fonhof van burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen is zeer verheugend ! Ook deze gaf aan al een eerste gesprek te hebben gehad met prof. dr. Jouke de Vries.

We richten onze blik vooruit: "Wetenschappelijk onderwijs past wel degelijk bij Emmen!" Het zal een aanwinst worden voor de opleidingsmogelijkheden voor studenten van de Stenden Hogeschool Emmen!

Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma