Helaas heeft het bestuur van 50PLUS Drenthe moeten besluiten om in verband met Corona de beoogde kennismaking met de lijsttrekker van 50PLUS moeten afzeggen. We hopen haar in 2021 wel te kunnen ontvangen.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering kwamen er allerlei voorstellen voor aanvulling van het concept verkiezingsprogramma.

 Tijdens de komende digitale ALV van 50PLUS op 12 december zal het definitieve verkiezingsplan worden vastgesteld.

Hoewel het niet zoals als vroeger zal worden, wensen we u wel een fijne sinterklaasviering .

Het bestuur.

Op 18 November zal de lijsttrekker van 50PLUS Drenthe bezoeken.

Tevens zal dan de Leden Vergadering worden gehouden in Emmen.

Wilt u er bij zijn?

Meldt u aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Gezien de beperkte plaatsen zal het "wie het eerste komt het eerste maalt"

Graag tot 18 november

het bestuur 50PLUS Drenthe

Na alle commotie van de afgelopen tijd kijkt het bestuur van 50PLUS Drenthe enthousiast en optimistisch vooruit.

Heel blij zijn we, dat het ledenaantal in Drenthe het afgelopen jaar niet dramatisch is gedaald en kunnen wij dus concluderen dat we erg trouwe leden hebben. 

Daaruit blijkt volgens ons ook, dat onze gemeenteraadsleden in Emmen en Assen het goed doen. Regelmatig komen ze positief op voor de ouderen, waardoor de politiek zo langzamerhand rekening met ons gaat houden.

  • Omdat onze penningmeester zijn liefde in Thailand heeft gevonden is onze secretaris Martin Hornis bereid om deze functie over te nemen. De functie van secretaris zal worden vervuld door Connie Venneman.
  • Gezien het vertrek van onze penningmeester zijn we op zoek naar aanvulling van ons bestuur . Het provinciaal bestuur vergadert maximaal 6 x per jaar, dus heel zwaar is deze functie niet. Informatie bij : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Hoewel het nog 2 jaar duurt zijn we nu al op zoek naar leden, die de verkiezingscommissie zouden willen vormen (3 personen).   Hiervoor kunt u zich aanmelden bij : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Onze 3 raadsleden in Assen zouden graag een aantal (fractie-)ondersteuners  willen uitnodigen om hen te helpen en eventueel kandidaat voor 50PLUS te zijn. Neem hiervoor contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
  • Wilt u bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen één van onze kandidaten zijn? Dan moet u minstens 1 jaar 50PLUS lid zijn en in de gemeente wonen. Het is dus goed om (mocht u een goede kandidaat “spotten”) hem of haar dan nu lid te laten worden! 
  • In 2020 besluit het provinciaal bestuur of we naast in Emmen en Assen ook nog in een andere plaats actief willen worden. Mocht u dat in uw woonplaats willen proberen, dan graag tijdig aangeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Onze Webmaster heeft aangegeven te stoppen. Mocht u dit willen doen, dan kunt u zich melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1 augustus 2020 kiezen wij digitaal een nieuw Hoofdbestuur.                 Mocht u het lastig vinden digitaal te gaan stemmen, dan helpen we u graag : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 0591 626 524

 

 

50PLUSGeachte leden van 50PLUS in Drenthe,

Zoals u al via deze website van 50PLUS is bericht, heeft het Hoofdbestuur van 50PLUS vrijdagmiddag 24 april 2020 besloten over te gaan naar een demissionaire staat. Het Hoofdbestuur is dus niet afgetreden, maar zal zich waar mogelijk beperken tot ‘de dagelijkse gang van zaken’. Ook zal het Hoofdbestuur de procedure in gang zetten om te komen tot een geheel nieuw Hoofdbestuur. Hiertoe zal een ledenvergadering worden georganiseerd. Na installatie van het nieuwe Hoofdbestuur zullen de huidige leden van het Hoofdbestuur hun taken overdragen.

In het licht van het bovenstaande heeft het Hoofdbestuur eerder deze week het gerenommeerde advocaten- en notarissenkantoor BarentsKrans in Den Haag de opdracht gegeven om – gegeven wet- en regelgeving én onze statuten en reglementen – een ‘spoorboekje’ te ontwikkelen voor de aanloop en uitvoering van de eerdergenoemde ledenvergadering. Hierbij speelt ook dat wij op grond van de coronamaatregelen nu geen fysieke ledenvergadering kunnen organiseren. Gebruik zal moeten worden gemaakt van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. In artikel 6 van deze wet (Algemene vergadering verenigingen) is voorzien in een regeling om langs elektronische weg een (algemene) vergadering te organiseren inclusief stemmingen.

Om u als lid te blijven voorzien van informatie en opdat u ook in de komende periode de ontwikkelingen op een goede manier kunt blijven volgen, zal het Hoofdbestuur regelmatig – zo mogelijk wekelijks – een voortgangsbericht aan u te presenteren. We zullen dit aan de ledennieuwsbrief toevoegen en/of separaat op de website zetten. Ook zullen wij u regelmatig per email op de hoogte stellen.

Tot slot willen wij bij deze de vele leden die ons in deze moeilijke periode hebben ondersteund met positieve mails en telefoontjes heel hartelijk bedanken.

Het Hoofdbestuur van 50PLUS

© 1 mei 2020

 

Bijzondere tijden vereisen bijzondere maatregelen. Gelet op de huidige situatie zonder weerga veroorzaakt door het Coronavirus heeft het Hoofdbestuur (HB) de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2020 reeds moeten afzeggen en het is maar de vraag of we op 23 mei 2020 wel (fysiek) bij elkaar kunnen komen. Ook het op de gebruikelijke wijze organiseren van de Algemene Ledenvergadering van 13 september 2020 is onzeker.

Bijzondere maatregelen
Daarom zijn bijzondere maatregelen voorzien, om het functioneren van de kernactiviteiten van de partij niet in gevaar te brengen, via het stemmen via internet en post. We denken dan met name aan beslissingen die geen verder uitstel dulden, zoals de verkiezing van de voorzitters van de programmacommissie en de kandidatencommissie voor de Tweede Kamer. Dit omdat de samenstelling van het verkiezingsprogramma en de samenstelling van een lijst met goede kandidaten nog maanden zal vergen. Immers, er moet zorgvuldig worden gewerkt. De door het HB geraadpleegde experts delen de benadering die wij propageren.

2-stappenplan
De komende dagen zal ieder lid met een ons bekend emailadres de vraag voorgelegd krijgen of zij het goed vinden dat, gelet op de buitengewone omstandigheden, de stemming over de aanwijzing van beide voorzitters van bovengenoemde commissies zal geschieden via elektronische weg en post (voor degenen die geen ons bekend emailadres hebben).

Indien meer dan 2/3e van de ontvangen reacties daarmee instemt, zal het HB spoedig daarna u de keuze voor beide voorzitters van de commissies per mail/post voorleggen.

Bescherming van uw privacy
Het HB hecht bijzonder veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Vandaar dat een onafhankelijke organisatie de via elektronische weg of per post ontvangen reacties zal afhandelen en uitsluitend het eindresultaat mededelen. Deze organisatie heeft zich ertoe verbonden om de geheimhouding inzake de respondenten te verzekeren, ook richting HB. Op geen enkele wijze zal dus aan wie dan ook informatie worden verschaft over de identiteit van de afzenders.

De partij moet zijn werk kunnen blijven doen
Wij rekenen op uw steun in deze moeilijke tijden zodat wij zo goed als het kan ons werk kunnen doen en de partij kan blijven functioneren. Dat is niet alleen in het belang van onze leden, maar ook van alle mensen in Nederland die tot onze achterban behoren en die ons bij de laatste verkiezingen ons hun vertrouwen hebben gegeven.

Dank u wel.

Geert Dales
Voorzitter Hoofdbestuur 50PLUS


© 23 maart 2020

 

Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma