In een interessante video neemt Martine Baay kijkers mee tijdens een rondleiding door de Eerste Kamer. Hoe ziet een werkdag in de Eerste Kamer eruit? De 50PLUS-senator legt het uit.

Hoe geef je nieuwe senatoren op een laagdrempelige manier een inleiding op hun werkzaamheden en op hun werkplek? En hoe laat je het publiek zien wat er achter de statige muren van de Eerste Kamer allemaal gebeurt? Op die twee vragen kwam de Eerste Kamer der Staten-Generaal met een net zo simpel als effectief antwoord: we laten in een korte video zien hoe een dag in de Eerste Kamer er uit ziet.

Er werd een filmpje geproduceerd dat een kijkje geeft achter de schermen van de Eerste Kamer. “Want behoudens de debatten, die via televisie te volgen zijn, weten vele burgers niet dat daarnaast ook fractievergaderingen, commissievergaderingen, deskundigenbijeenkomsten en kennismakingsgesprekken met ministers en staatssecretarissen plaatsvinden”, vertelt Martine Baay, sinds maart 2017 Eerste Kamerlid voor 50PLUS.

Eervolle klus

Martine Baay werd gevraagd gids te zijn in de videorondleiding door de Eerste Kamer. Een eervolle klus, vond de 50PLUS-senator, die zij met verve vervulde. “Ik werd voor Gert Riphagen, de persvoorlichter van de Eerste Kamer, benaderd”, vertelt Martine. “Hij vroeg me of ik bereid was om medewerking te geven aan het optreden in het filmpje en het inspreken van teksten. Waarom hij mij vroeg? Dat heb ik niet expliciet gevraagd. Blijkbaar vindt men mijn voorkomen, manier van spreken en uitstraling daarvoor geschikt. Ik vond het in iedere geval een eer – met name omdat 50PLUS maar een kleine fractie is in de senaat – om voor deze taak te worden gevraagd.”

Martine vond het lastiger dan vooraf gedacht om de teksten uit te spreken die ze niet zelf gemaakt en geschreven had, bekent ze. “Je moet tegelijkertijd ook nog eens opletten hoe je overkomt. Maar het was een erg leuke ervaring!” Het Eerste Kamerlid van 50PLUS is tevreden met het eindresultaat:  “Het totaalbeeld van de werkzaamheden van een Eerste Kamerlid komt duidelijk naar voren. En blijkbaar heb ik het goed gedaan, gezien de vele complimenten die ik mocht ontvangen”, lacht Martine.

© 19 september 2019