Eerste KamerElke politieke partij in de Eerste Kamer heeft een publicatieplicht van de jaarverantwoording. Deze verantwoording dient geplaatst te worden op de website van de eigen partij of fractie. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 8 van de Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer.

In artikel 8 staat: ‘Na ommekomst van een kalenderjaar plaatsen de fracties voor 1 maart een gespecificeerd overzicht van hun binnen het kader van deze Regeling in bedoeld kalenderjaar gedane uitgaven voor fractieondersteuning op hun website’.

De Senaatsfractie van 50PLUS leverde begin januari alle stukken aan bij de financiële afdeling van de Eerste Kamer, tezamen met de eindafrekening. Die eindafrekening is goedgekeurd. De Eerste Kamerfractie van 50PLUS stortte zelfs een kleine 10.000 euro terug. De precieze cijfers ziet u in het Financieel overzicht Eerste Kamerfractie 50PLUS 2019: klik hier.