Huisjes Groen Monopoly Foto SXC
Een motie van 50PLUS over passende seniorenhuisvesting is door de Eerste Kamer aangenomen. Tegen de motie stemden alleen de Senatoren van FvD, VVD, Fractie-Otten en PVV.

De motie was ingediend door 50PLUS-Senator Martin van Rooijen. Daarin wordt de regering verzocht om bij het hernieuwd inzetten van de grond van opgekochte boerenbedrijven het belang en kansen van regionale initiatieven ten behoeve van passende seniorenhuisvesting op deze locaties te bezien en initiatiefnemers nadrukkelijk te betrekken. Dit samen met gemeenten en provincies 

Bij het indienen van de motie gold voor Van Rooijen onder meer als overweging dat er een groot tekort is aan passende seniorenhuisvesting, waaronder kleinschalige complexen die een centrale plaats in de sociale omgeving kunnen vervullen. Ook werd in de motie gesteld dat er in het kader van de aanpak van stikstofreductie een deel van de op te kopen boerenbedrijven een bestemming wonen zal kunnen krijgen.

De volledige tekst van de motie is HIER te lezen.

10 maart 2021