Van Rooijen mei 2015.jpg1 960

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van drie huurwetsvoorstellen heeft 50PLUS-Senator Martin van Rooijen zich geconcentreerd op de positie van ouderen.

AOW-ers zijn in de regel niet meer in staat hun inkomen aan te vullen. Ook indexatie heeft al jaren niet plaatsgevonden. Dat leidt ertoe dat AOW-ers in een huurwoning een steeds groter deel van hun AOW en pensioen moeten besteden aan woonlasten, bracht Van Rooijen onder meer naar voren in het debat op dinsdag 16 maart. Hij sprak van een onwenselijke situatie.

“Men gaat er ten onrechte vanuit dat AOW-ers nog een inkomensstijging tegemoet kunnen zien. Het verleden is geen garantie voor de toekomst. Maar wat de pensioenen betreft is het verleden wel een garantie voor de toekomst. Pensioenen zijn al 12 jaar niet geïndexeerd en ook de komende jaren zullen pensioenen niet worden verhoogd. Ook niet door het pensioenakkoord, want tot de eventuele ingang van een nieuw stelsel in 2027 blijven de schandalige rekenregels van het zogenaamde Nieuwe FTK van 2015 gelden. En voor mijn fractie staat vast dat met dit FTK de pensioenen met 10-15% worden verlaagd in de overgangsperiode tot 2027 naar een eventueel nieuw pensioenstelsel”, aldus de 50PLUS-Senator.

Van Rooijen sprak onder meer ook over seniorencomplexen waar meerdere ouderen bij elkaar wonen. Het is volgens hem nodig iets te doen aan de maximale ruimte die er is om ook aan mensen met een wat hoger inkomen dan de norm een woning toe te wijzen. Dit teneinde de sociale cohesie binnen het complex te versterken.

“Want als je alleen de allerlaagste inkomens daar concentreert, zo leert de praktijk, betekent het dat in het complex zelf eerder een problematische situatie ontstaat bij het ondersteunen. Deze complexen draaien vaak op onderlinge hulp die geboden wordt. Dan is het noodzakelijk om een wat gemengde samenstelling te hebben”, motiveerde hij zijn standpunt.

Lees HIER de volledige inbrengen van de 50PLUS-Senator.

16 maart 2021