ouderenbeleid

Afgelopen weken is de fractie 50PLUS Eindhoven druk in de weer geweest met de begroting van 2021. Maar liefst 606 pagina's tekst. Wat voor 50PLUS opvalt is dat de verkiezingspunten van 50PLUS uit 2018 nu op vele fronten in de begroting terugkomen. 

Voor 2021 zijn wij o.a. positief over:

  • inzet op armoede en schulden,
  • inclusieve stad,
  • toegankelijkheid voor iedereen,
  • gratis OV voor minima,
  • aandacht voor participatie is,
  • alle aandacht voor veiligheid.
  • Bouwen, bouwen, bouwen
  • Urban sportspark is een mooie ontwikkeling maar denk ook aan de ouderen mbt bereikbaarheid.
  • De brede welvaart als continu proces

50PLUS is van mening dat er meer zichtbare aandacht voor de 50PLUSSER nodig is.
In de begroting is gezocht naar de woorden
jeugd, jeugdzorg en jongeren deze komen 138 x voor in de begroting
ouderen ouderenzorg en senioren komen slechts 2x voor in de begroting

Eindhoven kent geen doelgroepen beleid. Toch heeft 50PLUS een motie gemaakt om ouderen beleid te maken. Deze is tijdens de begroting omarmt door de wethouder! In 2021 wordt het beleid gevormt en het streven is om in 2022 een uitvoeringskalender klaar te hebben waar mee gestart kan worden. Fijn dat de coaltitie meedenkt aan de ouderen onder ons.

Lees hier de motie zoals omarmd door het college.50plus ouderen een stem