skyline Eindhoven

begroting2021

Na een aantal jaren van strakke sturing op financiën staan we er weer goed voor. Gelukkig maar, want tijdens deze corona pandemie is er een buffer nodig om alle problemen op te kunnen vangen. Een begroting opstellen is wel noodzakelijk, maar niemand weet of die uitgevoerd kan worden in deze moeilijke coronatijd.

50PLUS heeft haar goedkeuring aan de begroting gegeven omdat veel pijlers van 50PLUS hierin benoemd zijn. Pijlers zoals inzet op armoede en schulden, toegankelijkheid voor iedereen, gratis openbaar vervoer voor minima, aandacht voor veiligheid, tegengaan van tweedeling.

Wist u dat 42% van de inwoners van Eindhoven boven de 50 jaar is! 50PLUS wil meer aandacht voor de ouderen in de stad en heeft daarom voorgesteld om een ouderenbeleid op te stellen. De motie hiervoor is omarmd door het college. Het komende jaar wordt met alle betrokken partijen besproken hoe dit ouderenbeleid vorm gaat krijgen.

50PLUS waardeert de inzet voor het bouwen van geschikte woningen voor alle inwoners. Met de bouw van 3000 woningen per jaar een stevige ambitie. Veel van deze woningen worden gebouwd voor de sociale sector.
50PLUS gaat voor een inclusieve, leefbare, gezonde en veilige stad, ook in 2021. En natuurlijk zo snel mogelijk corona vrij!

Mocht u de volledige begroting willen bekijken klikt u hier