50PLUS Emmen heeft in de raadsvergadering van de Gemeente Emmen op 28 juni 2018 enkele vragen gesteld inzake het Dienstencentrum voor Ouderen (DCO) in de wijk Emmerhout.
Dit DCO heeft destijds in 2007 bij de vernieuwing van het centrum van de wijk Emmerhout het toenmalige onderkomen moeten verlaten. Men is toen tijdelijk uitgeweken naar een plek buiten Emmerhout en is daarmee moeilijk(er) bereikbaar voor de leden van dit DCO.

Het was de bedoeling dat dit DCO na pakweg 2 of 3 jaar weer terug zou keren midden in Emmerhout. Maar 11 jaar na data is men nog steeds gehuisvest in een inmiddels ook sterk verouderd pand. DCO wil dat de gemeente haar toezegging van 11 jaar geleden nakomt dat men weer in het centrum van de wijk en daarmee dicht bij de bewoners zal worden gehuisvest. Inmiddels is het centrum (waar ook het nieuwe winkelcentrum is gekomen)van Emmerhout opgeleverd.

Bewoners van bijvoorbeeld de seniorenflats aan de Lemzijde, Het Waal, De Borg, de beide nieuwe flats voor 55 plussers van Woonzorg en tot slot ook de bewoners van De Schans hebben nog immer geen fatsoenlijke plek om de activiteiten te kunnen uitoefenen. Er wordt dagelijks door DCO o.a. gymnastiek, yoga, biljarten, bridge, line dance, koersbal en klaverjas activiteiten gegeven.
Wekelijk maken minimaal 200 mensen gebruik van die activiteiten en daarbij wordt ondersteuning verleend door 17 gastdames.

Lees hieronder het op RTV Drenthe geplaatste bericht n.a.v. de door 50PLUS Emmen gestelde vragen.

 28 juni 2018 - EMMERHOUT - Na de zomer worden de gesprekken voor de komst van een multifunctioneel centrum in Emmerhout opgestart. 

Dat liet wethouder Jisse Otter weten tijdens de gemeenteraadsvergadering na vragen van de 50Plus-fractie.
De toekomstige gebruikers van het multifunctioneel centrum (Dienstencentrum voor Ouderen, bewonersbedrijf Op Eigen Houtje en sociaal-cultureel werk) worden betrokken bij de gesprekken.
De partijen zitten nu in verschillende gebouwen, die niet meer aan de eisen voldoen. Het dienstencentrum van de ouderen staat in Emmerschans en wordt gesloopt; Op Eigen Houtje zit in een verouderd schoolgebouw. Wanneer en waar het nieuwe centrum gaat komen, wordt later duidelijk.
Eerst was het de bedoeling de ouderen en sociaal-cultureel werk bij het nieuw gebouwde kindcentrum in Emmerhout in zou komen, maar dat is niet gelukt.
Bron: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/136299/Krijgt-Emmerhout-een-nieuw-multifunctioneel-centrum

Als u de vragen zelf van het raadslid G.J. Fonhof van 50PLUS Emmen wilt beluisteren en/of het antwoord dat is gegeven door Wethouder J. Otter kunt u klikken op één of beide hieronder weergegeven linkjes.
Gestelde vragen door 50PLUS Emmen in Raadsvergadering 28-6-2018:

http://raad.emmen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/28-juni/15:00/Vragenhalfuur/fragment1/#filmfragment=4759&offset=39

Antwoord Wethouder Otter op gestelde vragen:

http://raad.emmen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/28-juni/15:00/Vragenhalfuur/fragment1/#filmfragment=4759&offset=197


Programma en Speerpunten voor Emmen

Ons volledige verkiezingsprogramma vindt u HIER

  1. Zorg, Wonen en Leefbaarheid
  2. Armoede en Laaggeletterdheid
  3. Vrijwilligers en Mantelzorgers
  4. Economie en Werkgelegenheid
  5. Veiligheid
  6. Onderwijs en Sport
  7. Openbaar vervoer (ov) en Verkeer
  8. Milieu en Duurzaamheid
  9. Natuur, Cultuur en Toerisme
  10. Samenleving en Samenwerking.