Vestig dependance Universiteit in Emmen

Kamernood in Groningen, leegloop in Emmen. Dependances van de RUG Groningen en de Universiteit Twente zouden een oplossing kunnen bieden voor beide problemen.

Blijkbaar is het een jaarlijks terugkerend probleem: fatsoenlijke huisvesting van studenten van de RUG en Hanzehogeschool Groningen. Ik heb een oplossing voor studenten, maar ook voor de werkgelegenheid. Tussen Groningen en Enschede is geen universiteit gevestigd. In Emmen is wel de Stenden Hogeschool aanwezig en die plaats ligt nagenoeg precies tussen Groningen en Enschede in. Emmen kampt met leegloop en krimp. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat onze jeugd gaat studeren in... jawel bijvoorbeeld Groningen of Enschede.

Leegloop

Wat zou het toch mooi zijn om daar iets aan te doen. Leegloop tegengaan door in Emmen dependances van de RUG Groningen en de Universiteit Twente te openen. Dependances met studierichtingen waaraan veel behoefte is in Emmen en omstreken. Denk aan artsen en andere specialistische opleidingen in de zorg en technische en chemische opleidingen.

Voordelen

Behalve het voorkomen van leegloop en krimp heeft dit nog meer voordelen:

1) Werkgevers in de regio zullen blij zijn met voldoende en goed opgeleide studenten. Denk dan vooral aan de grootschalige industrie die Emmen rijk is. Het is dus goed voor de werkgelegenheid.

2) De Treant zorggroep krijgt weer uitzicht op studenten die zich na hun studie in Emmen blijvend vestigen, omdat ze hier een partner hebben gevonden en een werkzaam leven en mogelijk een gezin gaan stichten. Het is goed voor (het behoud van) ons Scheperziekenhuis.

3) Meer studentenleven in Emmen. De horeca en winkeliers zullen er blij mee zijn.

4) Minder leegstand van kantoren. Die kunnen redelijk eenvoudig verbouwd worden voor studentenhuisvesting. Denk in dit verband aan de huidige locatie van de Belastingdienst die hier begin volgend jaar vertrekt naar het Bendienplein. Het is dus ook goed voor exploitanten van panden en voor de levendigheid op en rondom het Raadhuisplein.

Ontluisterend

Deze suggestie heb ik ruim een maand geleden voorgelegd aan de gemeenteraad van Emmen en ook aan burgemeester en wethouders. Het ontluisterende antwoord van de op dit terrein verantwoordelijke Emmer wethouder: hij vond het geen goed plan. Dependances komen hier toch niet.

Volgens mij moet je als stadsbestuur juist innovatief zijn en met goede plannen komen. Als dat achterwege blijft, ja, dan krijgt de wethouder gelijk: dan komen dependances van de universiteiten er niet.

Baanbrekend

Je moet juist baanbrekend denken en onze kinderen kansen geven in de streek waar ze geboren en getogen zijn. Dat geeft binding en heeft nog een voordeel: bij krimp vertrekt voornamelijk jeugd en blijven ouderen achter. Die hebben op termijn vroeg of laat enige zorg nodig. Dan moeten die mensen er wel zijn. Dus naast onderwijs op universitair en hbo-niveau dienen we ook een goed mbo-klimaat te behouden.

Ik heb dezelfde casus aan een lid van de Raad van Bestuur van Treant voorgelegd en hij was juist erg enthousiast. „Het zou ons kunnen helpen" waren zijn letterlijke woorden! En misschien komt Emmen dan ook nog eens af van de laatste of één na laatste plaats in diverse lijstjes die telkens gepubliceerd worden.

G.J. (Jan) Fonhof is raadslid voor 50PLUS in Emmen.

BRON en link naar het geplaatste artikel:
http://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-Vestig-dependance-universiteit-in-Emmen-23401906.html


Programma en Speerpunten voor Emmen

Ons volledige verkiezingsprogramma vindt u HIER

  1. Zorg, Wonen en Leefbaarheid
  2. Armoede en Laaggeletterdheid
  3. Vrijwilligers en Mantelzorgers
  4. Economie en Werkgelegenheid
  5. Veiligheid
  6. Onderwijs en Sport
  7. Openbaar vervoer (ov) en Verkeer
  8. Milieu en Duurzaamheid
  9. Natuur, Cultuur en Toerisme
  10. Samenleving en Samenwerking.