De fractie heeft twee moties ingediend over de veiligheid van scootmobielen zelf en het veilig gebruik in het verkeer.

Aanleiding is een onderzoek van de wetenschappelijke stichting Onderzoek Verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV). De SWOV heeft onlangs geconstateerd dat het ongevallencijfer onder scootmobielen de laatste jaren verontrustend is gestegen. De stichting adviseert gemeenten over een groot aantal kansrijke maatregelen zoals brede fietspaden; geen scherpe bochten; zichtbaarheid oversteekpunten verbeteren etc. Daarnaast wijst de fractie op verbeterpunten voor de scootmobiel zelf.

Zo verstrekt de WMO uitsluitend scootmobielen met drie wielen. Onderzoek toont echter aan dat de stabiliteit met vier wielen vele malen wordt vergroot. Daarnaast een echte rem in plaats van de handle loslaten.

Zie voor de volledige teksten:

veiligheid scootmobiel

motie scootmobiel wmomemo

persbericht 50plus emmen

onderzoek swov scootmobielen


Programma en Speerpunten voor Emmen

Ons volledige verkiezingsprogramma vindt u HIER

  1. Zorg, Wonen en Leefbaarheid
  2. Armoede en Laaggeletterdheid
  3. Vrijwilligers en Mantelzorgers
  4. Economie en Werkgelegenheid
  5. Veiligheid
  6. Onderwijs en Sport
  7. Openbaar vervoer (ov) en Verkeer
  8. Milieu en Duurzaamheid
  9. Natuur, Cultuur en Toerisme
  10. Samenleving en Samenwerking.