Kansen voor de toekomst van Emmen !

In de laatste raadsvergadering van Emmen op 27 juni 2019, voor het zomerreces, heeft 50PLUS raadslid Jan Fonhof in het vragenhalfuur meegedeeld dat 50PLUS Emmen contact heeft gezocht en gekregen met de nieuwe voorzitter van de Rijks Universiteit Groningen de heer Prof. dr. Jouke de Vries. Doel van het gesprek met de voorzitter van de RUG is en was om te praten over de mogelijkheden van het aansluiten van wetenschappelijk onderwijs bij de Stenden Hogeschool Emmen. Hierbij kan in samenwerking met het bedrijfsleven van Emmen worden bewerkstelligd dat jongeren in de gemeente Emmen blijven studeren, werken en wonen !!!

Na het eerste gesprek van de beide professoren van de RUG, de heren Jouke de Vries en Alexander Minnaert met Jan Fonhof en Johan Grethe van 50PLUS was er van beide kanten veel enthousiasme over samenwerking. Besloten is om het traject voor de ontwikkeling van de samenwerking tussen Groningen en Emmen voor te gaan bereiden.

In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 pleitten de kandidaten van 50PLUS Emmen al voor een dependance van de Rijks Universiteit Groningen in Emmen. Na fractielid te zijn geworden bracht Jan Fonhof regelmatig het idee over een dependance in commissie- en raadsvergaderingen naar voren. De collega raadsleden en wethouders stonden tot nu toe niet echt achter dit voorstel van 50PLUS Emmen. Zij waren van mening dat het onderwijsaanbod in de gemeente Emmen ruim voldoende was.

in diverse stukken over Emmen is regelmatig te lezen dat wetenschappelijk onderwijs past in een grote plaats ( eigenlijk stad: 107.000 inwoners) als Emmen.

De reactie op de informatie van Jan Fonhof van burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen is zeer verheugend ! Ook deze gaf aan al een eerste gesprek te hebben gehad met prof. dr. Jouke de Vries.

We richten onze blik vooruit: "Wetenschappelijk onderwijs past wel degelijk bij Emmen!" Het zal een aanwinst worden voor de opleidingsmogelijkheden voor studenten van de Stenden Hogeschool Emmen!


Programma en Speerpunten voor Emmen

Ons volledige verkiezingsprogramma vindt u HIER

  1. Zorg, Wonen en Leefbaarheid
  2. Armoede en Laaggeletterdheid
  3. Vrijwilligers en Mantelzorgers
  4. Economie en Werkgelegenheid
  5. Veiligheid
  6. Onderwijs en Sport
  7. Openbaar vervoer (ov) en Verkeer
  8. Milieu en Duurzaamheid
  9. Natuur, Cultuur en Toerisme
  10. Samenleving en Samenwerking.