Regels van het Europees Parlement schrijven voor dat medewerkers niet ouder mogen zijn dan 65 jaar. Dat ondervond Toine Manders toen hij een 68-jarige had aangenomen. “Leeftijdsdiscriminatie”, stelt de Europarlementariër van 50PLUS. “Stuitend! Ik zoek het hogerop!”

Vergaderzaal Europees Parlement

50PLUS maakt zich al jaren hard tegen elke vorm van leeftijdsdiscriminatie. Partijleider Henk Krol pleitte al diverse malen voor een strafrechtelijke aanpak van leeftijdsdiscriminatie en op dit moment werkt 50PLUS aan een initiatiefwetsvoorstel hierover. Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo vroeg in een debat aan minister-president Rutte zich in Europa hard te maken om de aanpak van leeftijdsdiscriminatie op te nemen in de zogenoemde ‘Strategische agenda voor de Europese Unie’.

Verbouwereerd

Juist in het Europees Parlement liep 50PLUS onlangs aan tegen een treurig staaltje leeftijdsdiscriminatie. Europarlementariër Toine Manders wilde Marijke Leereveld aannemen als één van zijn medewerkers. Maar omdat Marijke 68 jaar is, kwam er een onverwachte kink in de kabel. “Toen ik alle paperassen voor Marijke had ingevuld en ingeleverd, liet de ambtelijke dienst van het Europarlement me weten dat de benoeming niet door kon gaan”, vertelt een nog verbouwereerde Toine. “De regels verbieden dat iemand van boven de 65 jaar in dienst wordt genomen. Stuitend! Ik wist niet wat ik hoorde!”

Geen uitzonderingen

Volgens Toine Manders gaat het hier om pure leeftijdsdiscriminatie. “Het Europees Parlement wijst altijd met een vermanend vingertje naar lidstaten als ze iets niet goed doen. Marijke zocht een parttime baan, ze is goed – ze spreekt vier talen en heeft bij een internationale organisatie gewerkt – en ik wilde iemand uit de achterban van 50PLUS aan werk helpen. Ik heb natuurlijk meteen geprotesteerd, maar uitzonderingen worden niet gemaakt, kreeg ik te horen.”

Europese hypocrisie

Marijke Leereveld is toch begonnen op het Brusselse bureau van Toine Manders. Maar omdat ze niet officieel aangesteld kan worden, heeft ze geen toegangspas – het is behelpen met een bezoekerspasje –, geen computer en geen eigen mailadres. Toine zoekt het inmiddels hogerop: hij heeft Klaus Welle, secretaris-generaal van het Europees Parlement, verzocht met een oplossing te komen omdat volgens Manders het uitsluiten van mensen op basis van hun leeftijd in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. “Het is te gek voor woorden dat voor Europarlementariërs géén leeftijdsgrens geldt – de Griek Manolis Glezos was 92 jaar toen hij in 2015 afscheid nam en de Italiaanse oud-premier en huidig Europarlementariër Sylvio Berlusconi loopt richting 83 jaar – en voor medewerkers wel. Dat is nu die typisch Europese hypocrisie waar we allemaal van af willen!”, aldus Toine Manders.

Update • 3 oktober 2019

Toine Manders heeft te horen dat er voor Marijke Leereveld een uitzondering wordt gemaakt en dat het bureau van 50PLUS haar in dienst mag nemen tot haar zeventigste verjaardag. “Natuurlijk ben ik blij dat Marijke officieel mag blijven, maar de strijd stopt hiermee natuurlijk niet. De regelgeving van het Europees Parlement moet structureel worden aangepast!”
 

Ouderen en EU-beleid

Toine Manders had een ontmoeting met Dubravka Suica, kandidaat-vicepresident van de Europese Commissie voor Demografie en Democratie. Toine sprak haar over het opzetten van een Ouderenparlement, zoals eerder ondersteund door de commissie EMPL in het Europees Parlement. Dubravka sprak daarvoor ook haar steun uit. Zowel Dubravka Suica als Toine Manders willen ouderen meer betrekken bij het EU-beleid.

© 1 oktober 2019