Europa vlag - Foto: MPD01605 (Flickr)50PLUS vindt dat de Europese Unie vooral niet teveel haast moet maken als het gaat om het openen van toetredingsgesprekken met Albanië en Noord-Macedonië.

Als de Europese Raad het groene licht geeft voor het openen van toetredingsgesprekken met Albanië en Noord-Macedonië, moet Nederland de garantie krijgen dat die gesprekken niet automatisch tot het lidmaatschap leiden als die landen er nog niet klaar voor zijn.

Dat stelde Gerrit Jan van Otterloo van 50PLUS tijdens een Algemeen Overleg met minister Blok (Buitenlandse Zaken) ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken in Brussel.


De volledige inbreng van Gerrit Jan van Otterloo:  

“Op de komende Europese top staat de opening van de toetredingsgesprekken met twee landen op de westelijk Balkan, Albanië en Noord-Macedonië, op de agenda.

Een ruime meerderheid van de lidstaten en ook de Europese Commissie en haar nieuwe voorzitter, Ursula von der Leyen, is voor het openen van die gesprekken. Nederland is tot nu toe een stuk minder enthousiast. Het kabinet heeft steeds gezegd toetredingsonderhandelingen met Albanië prematuur te achten, wegens de gebrekkige voortgang bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad. Wat Noord-Macedonië betreft is de regering positiever.

50PLUS staat zeer kritisch tegenover verdere uitbreiding van de Europese Unie. We begrijpen dat er een moment komt waarop je als Nederland alleen het begin van toetredingsgesprekken met landen op de westelijke Balkan niet meer redelijkerwijs tegen kunt houden. Die gesprekken kunnen bovendien bijdragen aan meer stabiliteit en een helderder Europees perspectief voor de regio. Maar 50PLUS vindt wel dat Nederland er alles aan moet doen om te voorkomen dat er straks weer landen toetreden die er nog lang niet klaar voor zijn, zoals in het verleden het geval was met Roemenië en Bulgarije. Welke garanties gaat het kabinet eisen om een herhaling te voorkomen? Is het kabinet bereid om desnoods het veto te gebruiken als de gesprekken sneller vorderen dan de vereiste hervormingen en verbetering van de aanpak van corruptie in de twee landen? Waar we voor moeten waken is dat de trein, als die eenmaal gaat rijden, met geen mogelijkheid meer gestopt kan worden.

Tijdens de Europese Raad van 17 en 18 oktober komen ook de financiën van de EU weer aan bod.

De inzet is bij het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) is hoog. De Europese Commissie wil het liefst dit jaar nog tot besluitvorming komen over de toekomstige financiën van de EU. Is dat realistisch gezien het feit dat de nieuwe Europese Commissie pas ergens in november echt aan de slag kan gaan en gegeven de grote veranderingen die de nieuwe Europese Commissie wil doorvoeren ten opzichte van de plannen van de huidige Commissie-Juncker?

De beoogde Nederlandse vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmermans, heeft het Europees Parlement laten weten dat hij als kandidaat-commissaris belast met de klimaatportefeuille maar liefst 40 procent van de landbouwsubsidies wil overhevelen naar klimaat en milieu. Dan heb je het over enorme bedragen, gezien de omvang van de Europese landbouwsubsidies die nog altijd bijna 40 procent van de totale EU-begroting, ofwel zo’n 60 miljard euro per jaar, bedragen. Heeft het kabinet enig idee of Frankrijk, veruit de grootste ontvanger van EU-landbouwsubsidies, bereid is daarin mee te gaan?

En wat vindt het kabinet van die voorgestelde radicale koerswijziging? Denkt het kabinet straks, als Timmermans zijn zin krijgt, met succes een beroep te kunnen doen op Europese klimaat- en milieufondsen als het op grote schaal Nederlandse boeren gaat uitkopen vanwege de stikstofproblematiek?"

© 8 oktober 2019