theoweijers testTheo Weijers (geboren 1948, woonachtig in Wijchen) was de afgelopen jaren actief als ondernemer en directeur van diverse handels- en productiebedrijven in Nederland. Nu met pensioen.

Na zijn vertrek uit het bedrijfsleven is hij betrokken bij een aantal activiteiten van 50PLUS Gelderland, zoals het verzorgen van de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Hiervoor had hij zich ook verkiesbaar gesteld.

Naast bestuurslid vertegenwoordigt Theo Weijers 50PLUS als fractievolger in de Provinciale Staten van Gelderland en als lid Algemeen Bestuur bij het Waterschap Rivierenland.

De steun aan ouderen is zijn drijfveer om lid te zijn van 50PLUS en zich in te zetten voor deze doelgroep die de afgelopen jaren steeds meer in de verdrukking is gekomen.