Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op.

De Staten in Gelderland tellen 55 leden, verdeeld over twaalf fracties.
Namens 50PLUS hebben Marcel Bruins en Leendert Lodder zitting in de Provinciale Staten.

Werkzaamheden Statenleden

De Statenleden zijn geen fulltime politici. Ze combineren hun politieke werk meestal met een baan.
Provinciale Staten vergaderen ongeveer twee keer per maand tijdens de Statendag. De ochtend van de Statendag gebruiken de Statenleden om besluiten voor te bereiden. De dag sluit met de Statenvergadering.
Daarnaast gaan de Statenleden op werkbezoek om kennis op te doen over de onderwerpen die in de Staten worden behandeld.
De 50PLUS fractie houdt haar fractievergaderingen afwisselend op de Statendag en op de vrijdagochtend.
Wilt u contact opnemen met een van onze woordvoerders over een bepaald thema, klik dan HIER.

Statendag

De Statendag is op twee woensdagen per maand en begint met het Presidium. Het Presidium bestaat uit de voorzitters van de twaalf fracties van de politieke partijen.

Van 9.30 tot 12.30 uur zijn er carrousel bijeenkomsten voor beeldvorming en oordeelsvorming over provinciale thema’s. Als inwoner van Gelderland kunt u inspreken bij een oordeelsvormende bijeenkomst. Neem hiervoor contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Agendacommissie bestaat uit de zeven carrousel voorzitters en vergadert van 12.30 tot 13.30 uur. Zij bepalen de invulling van de agenda voor de eerstvolgende Statendag.

Er is ruimte voor uw inbreng tijdens de Open Agenda van 14.30 tot 15.00 uur. U kunt hier praten over onderwerpen die niet op de agenda van de Statendag stonden. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Daarna volgt om 15.00 uur de Statenvergadering.
Deze vergadering kunt u bijwonen vanaf de publieke tribune of volgen en terugkijken via Statenlive.

In het Stateninformatiesysteem vindt u alle informatie over de vergaderingen van de Statendag.