Corrie vn Brenk 900 AdrOnze huidige fractievoorzitter en kandidaat-lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 Corrie van Brenk heeft een betekenisvol betoog gehouden in het Magazine “Volzin”.

Corrie schrijft hierover in haar toelichting: “Over mijn diepere drijfveren en opvattingen heb ik recent een interview gegeven aan het tijdschrift Volzin, dat deze week verscheen. Een serie over geloof op het Binnenhof. Hoewel mijn aanvankelijke gedachte was “ik heb niet zoveel met geloof”, heb ik toch ingestemd.
Toen ik het artikel terug las realiseerde ik me dat ik in heel veel geloof: in mijn ouders, in mijn kinderen en kleinkinderen, in onze fractiemedewerkers, in onze leden en kaderleden, in onze kiezers en tenslotte geloof ik in mezelf als iemand die pal staat voor rechtvaardigheid voor jong én oud.”

Wilt u het hele interview lezen, klik dan HIER.

Logo 50plusGLDBeste 50PLUS Leden,

Op 21 november 2020 is 50PLUS Gelderland voornemens haar algemene ledenvergadering te houden.

Vanwege het virus Covid-19 is nog niet bekend op welke wijze (digitaal of fysiek) de vergadering zal plaatsvinden. Wij zullen u hierover nog nader berichten.

Wilt u de datum alvast noteren in uw agenda?

Nelleke de Jong,
Secretaris 50PLUS Gelderland

Corrie vn Brenk 900 Adr

Welnee, pensioenkortingen aan het eind van het jaar, dat gaat helemaal niet gebeuren. Als de regeringspartijen politieke zelfmoord willen plegen, moeten ze net voor de verkiezingen pensioenen gaan korten.

Dat zegt Corrie van Brenk, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer, in een interview in het AD. Volgens de verslaggever kan 50PLUS enorm scoren met de pensioendiscussie omdat er eind dit jaar wederom kortingen dreigen. Maar volgens Van Brenk hebben de politieke partijen tegen die tijd wel weer wat bedacht. Ze voegt eraan toe: "Maar na de verkiezingen ligt alles weer open. Dat pensioenakkoord, daar zijn we uitermate kritisch op en tegelijk willen we ook meedenken over hoe het beter kan."

Lees meer...

Infoavond 2020 07 22Het bestuur van 50PLUS Gelderland kijkt terug op drie geslaagde informatieavonden die eind juli gehouden zijn in Nijmegen (22 juli), Lievelde (23 juli) en Harderwijk (28 juli).

Aan de vooravond van de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) van 1 augustus maakten telkens tientallen leden en belangstellenden gebruik van de mogelijkheid om te discussiëren over thema’s die voor 50PLUS van groot belang zijn, zoals wonen en zorg voor ouderen, pensioenen en het initiatiefvoorstel van 50PLUS voor een nieuw, eerlijker en eenvoudiger belastingstelsel.

Lees meer...

Tegen kortingen voor zorgALLEEN DOOR EENHEID KUNNEN WIJ STERK VOOR UW BELANGEN BLIJVEN OPKOMEN. HET LOT VAN 50PLUS LIGT IN UW HANDEN.

 

Beste leden van 50PLUS, 

Komende 1 augustus is de Algemene Ledenvergadering en wordt er voor de periode 1 augustus 2020 - mei 2021 een nieuw tijdelijk Hoofdbestuur gekozen. Het kan één van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van 50PLUS zijn.
Veel partijen kennen 50-plussers alleen vlak voor de verkiezingen. 50PLUS is en blijft de enige partij die ook NA de verkiezingen blijft opkomen voor zaken als werkgelegenheid, een goed pensioen, goede zorg en goede huisvesting voor jong en oud. De vertegenwoordigers van 50PLUS werken daar iedere dag keihard voor.

Lees meer...

Logo 50plusGLDBeste Gelderlanders,

Graag nodigen wij u uit kennis te komen maken met 50PLUS tijdens een van onze info-avonden.
Wij roepen studerenden, werkzoekenden, de kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben, zorgbehoevenden en ouderen op om kennis te nemen van de ideeën van 50PLUS. Wij willen vooral ook van u horen welke zorgen u heeft en wat u wenst. Laten we er voor zorgen dat het een interessante ontmoeting wordt.

Wij hebben daarvoor op korte termijn drie gratis informatieavonden georganiseerd:
- op 22 juli in Nijmegen;
- op 23 juli in Lievelde;
- op 28 juli in Harderwijk.

Lees meer...

Logo 50plusGLDGeachte leden en geïnteresseerden, 

Het provinciale bestuur van 50PLUS Gelderland nodigt u uit voor een informatieavond, te houden op een van de volgende dagen:

Woensdag 22 juli 2020 in Nijmegen
Aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur), locatie: Honig Complex, Waalbandijk 20-22, 6541 AJ Nijmegen.
Spreker: Corrie van Brenk (fractievoorzitter Tweede Kamer); onderwerp: “Zorg en Welzijn, Koopkracht en Nieuw Belastingstelsel”.

Donderdag 23 juli 2020 in Lievelde, Gemeente Oost Gelre (gelegen aan de N18)
Aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur), locatie: “Bernard Vos Clubhuis”, Bergstraat 5, 7137 MD Lievelde.
Spreker: Wilma Schrover (directeur KBO Brabant); onderwerp: “Wonen en Zorg”.

Lees meer...

50PLUS Logo officieel

50PLUS heeft twee zetels in de Eerste Kamer en drie zetels in de Tweede Kamer. De drie Tweede Kamerleden worden ondersteund door veertien medewerkers.

50PLUS is in tien provincies vertegenwoordigd in de Provinciale Staten. Ook is 50PLUS vertegenwoordigd in ruim 20 waterschappen en met 34 raadsleden in 20 Nederlandse gemeenten.

Logo 50plusGLDBeste leden van 50PLUS Gelderland,

Omdat u de laatste tijd door de landelijke media bent geïnformeerd over onze 50PLUS partij, vinden we het tijd om u zelf te informeren over uw eigen Gelderse 50PLUS partij en waar we mee bezig zijn op verschillende fronten.

Goed nieuws is dat het huidige hoofdbestuur, na raadpleging van de twaalf provinciale afdelingen, eensgezind met Eerste en Tweede Kamerleden, verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur organiseert op 1 augustus aanstaande! Het zal een virtuele, dus niet fysieke “on-line” bijeenkomst worden. U zult in de gelegenheid worden gesteld deze algemene ledenvergadering vanaf thuis te volgen en na registratie, direct aan deze verkiezing mee te doen.

Lees meer...

BouwplaatsDe eerste digitale carrousel vergadering was een feit op woensdag 13 mei. Theo Weijers en Leo Kok verdedigden de belangen van de achterban van 50PLUS.

Actieplan Wonen Gelderland

De oordeelsvormende sessie over het Actieplan Wonen Gelderland was het onderwerp van Theo.
In zijn betoog benadrukte hij dat voor 50PLUS het goed kunnen wonen voor 50-plussers van het grootste belang is. Maar uiteraard moet er ook aandacht gegeven worden aan andere groepen.

Lees meer...