PASpanelCentraal thema: Wat moet er gebeuren na de uitspraak van de Raad van State over de PAS en wat vooral niet?

Zoals gewoonlijk waren de milieu gelieerde aanwezigen een geheel andere mening toegedaan dan de boerenvertegenwoordigers. Wat in ieder geval wel duidelijk is geworden, is dat de PAS niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht. De reden hiervoor was dat de PAS geen ambitie in zich had en dat de gedachte herstelmaatregelen daarin te naïef waren. Wat herhaaldelijk naar voren kwam was het wantrouwen in elkaars bedoelingen.

Slotadvies was vooral dat vruchtbare gronden niet zomaar verdwijnen mogen (uitruil landbouwgrond versus natuur is oké); agrariërs moeten wel perspectief worden geboden; vooral SAMEN integraal aan de slag gaan (luisteren naar elkaar en proberen elkaar te begrijpen) met respect voor de uitspraak van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof: verworven rechten van de boeren respecteren.

Wilt u dieper in dit onderwerp duiken, klik dan HIER voor een uitgebreid verslag van deze discussiebijeenkomst.

Het debat werd op 13 juli jl. gehouden in het Akoesticum in Ede onder leiding van Dick Veerman. De organisatie was in handen van Foodlog in samenwerking met de Gelderse Natuur en Milieu Federatie & Natuur en Milieu Overijssel. Namens 50PLUS waren de Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder aanwezig.