Bestuur groepsfoto 2019Op 28 september jongstleden zijn drie nieuwe bestuursleden gekozen, de heren Will Reichgelt, Jeroen Flantua en Michaël van Hoogstraaten alsmede onze nieuwe voorzitter Jan Zoetelief, die zijn rentree maakt in ons bestuur en voorheen als landelijk voorzitter.

In ’t Hert in Nijmegen was het een grote opkomst van maar liefst 42 enthousiaste leden, die hun stemmen uitbrachten en in discussie gingen met de nieuwe bestuurders.

De vier nieuwe bestuurders verantwoordden hun kandidaatstelling tegenover de leden. Zij werden met stevige vragen onder vuur genomen. Het was een levendige en constructieve bijeenkomst met een uitstekende sfeer.

Voorts presenteerden achtereenvolgens de fractievoorzitters van de Provinciale Staten van Gelderland (Marcel Bruins), Nijmegen (Hans van Deurzen) en een van de raadsleden van Apeldoorn (Ria Sprik) alsmede namens de waterschappen (Gerrit Sprik) zich over de meest recente ontwikkelingen en behaalde resultaten.

Onder luid applaus voor hun inzet en grote betrokkenheid bij het bestuur, de leden en de partij, is afscheid genomen van de voorzitter Wim van Haaster en de interim voorzitter Henk van Elst.

Beide heren verzekerden ons de 50PLUS partij een warm hart toe te blijven dragen en ons nauwgezet te volgen.

Het is bijzonder plezierig om te horen dat de leden enthousiast waren over de vergadering en sommigen spontaan hun medewerking toezegden.

Dank daarvoor.

Nelleke de Jong (secretaris 50PLUS Gelderland)