flessenVandaag 15 januari geven we aandacht aan het ochtendgedeelte van de Statendag. Ter voorbereiding op de besluitvorming in Provinciale Staten vinden dan de Beeldvormende en de Oordeelsvormende vergaderingen plaats. Naast de Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder nemen ook Theo Weijers, Ruud Bakkers en Leo Kok deel aan deze vergaderingen.

Startnotitie accenten economische beleidsperiode

Theo was onder andere aanwezig bij de vergadering over de startnotitie accenten economische beleidsperiode. De belangrijke punten die tijdens deze vergadering naar boven kwamen waren dat de groei door kan zetten maar dat de economie wel robuuster moet worden.

Daarnaast zou het MKB in Gelderland moeten worden betrokken bij de ontwikkeling van de productie van innovatieve producten en bij de realisatie van de energietransitie en de klimaatadaptatie.

Startnotitie aanpak cultuur en erfgoed

Leo liet zijn expertise gelden bij de vergadering over de startnotitie aanpak cultuur en erfgoed. Het ontbreken van een evaluatie over de afgelopen periode is wat Leo, als enige van de aanwezigen, opviel. Deze evaluaties zullen er nu gaan komen op deelgebieden.
Verder benadrukte Leo dat de communicatie vanuit de Provincie moet worden verbeterd. Daarnaast zou er meer aandacht moeten zijn voor laagdrempeligheid, leeftijdsgroepenspreiding en regionale spreiding en het vergroten van mogelijkheden om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen.

Presentatie RIEC over Gelderse ondermijningsbeelden

Bij de presentatie RIEC Oost-Nederland (Regionale Informatie Expertise Centra) over 'Rode Draden Beeld' Gelderse ondermijningsbeelden was Leendert aanwezig. Het ging hier over een technische verhandeling over de gradaties van ondermijning. Steeds vaker dringt de onderwereld ook via sponsering door in de bestuurslagen van sportverenigingen: beïnvloeding, chantage en bedreiging.
Gelderland en Overijssel verenigen de krachten in regio Oost. De samenwerking verloopt goed en zij liggen qua kennis voor op de rest van Nederland.

Nieuwe aanpak circulaire economie

Marcel schoof aan bij het overleg over de nieuwe aanpak circulaire economie. De nieuwe aanpak moet vooral worden gezien als een stip op de horizon. De Circulaire Atlas Gelderland geeft een overzicht van de grondstofstromen in Gelderland en monitort deze. Er moet meer geïnvesteerd worden in innovatie van circulaire projecten.

Rapport Rekenkamer Oost-Nederland

Ruud vertegenwoordigde 50PLUS bij de vergadering over het Rekenkamer-rapport over vergunningsverlening, toezicht en handhaving van subsidies. Wij ondersteunen alle aanbevelingen, in het bijzonder de verbetering van de handhaving van procedures.

Vergadering bijwonen

De eerstvolgende Statendag vindt plaats op woensdag 29 januari. De vergaderingen vinden plaats in het Huis der Provincie.