geitenhouderijVandaag 29 januari geven we wederom aandacht aan het ochtendgedeelte van de Statendag. Ter voorbereiding op de besluitvorming in Provinciale Staten vinden dan de Beeldvormende en de Oordeelsvormende vergaderingen plaats. Naast de Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder namen Ruud Bakkers en Leo Kok deel aan deze vergaderingen. Theo Weijers kon niet aanwezig zijn.

Aanpak en financiering grote maatschappelijke opgaven

Leo was aanwezig bij het beeldvormende overleg over de Aanpak en financiering grote maatschappelijke opgaven.

De komende jaren staat de Provincie voor grote uitdagingen, te weten: klimaat-adaptatie, energietransitie en landbouwhervorming. Deze uitdagingen kosten veel geld en hiervoor zijn weinig publieke middelen beschikbaar. Gaan we hiervoor het provinciale spaargeld inzetten? Maken we gebruik van marktpartijen? Komen er nog vraagstukken bij? Dat zijn vragen die de komende jaren veelvuldig aan bod zullen komen.

Contouren Gelderse Maatregelen Stikstof 2019-2023

Bij het oordeelsvormende overleg over de Contouren Gelderse Maatregelen Stikstof 2019-2023 liet Leendert zijn expertise gelden.

50PLUS is voor een duidelijk beleid dat duurzaam is en draagvlak heeft. Een natuur-inclusieve landbouw en veeteelt! 50PLUS wil geen berekening maar echte metingen, dit vergroot het draagvlak. Voor eventuele oplossingen is kijken over de grens, bijvoorbeeld richting Overijssel, geen overbodige luxe.

RegioExpres Achterhoek

Marcel schoof aan bij de oordeelsvormende sessie over de RegioExpres Achterhoek.

De RegioExpres is een van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland. Het spoor tussen Didam en Zevenaar is in 2019 verdubbeld. De ambitie vanuit de Provincie is groter en deze sessie is onder andere bedoeld om te kijken hoe deze ambitie vorm moet krijgen. Onder andere maakt men zich hard om een station Zevenaar Oost te realiseren. De diverse fracties in het overleg zijn voor verder onderzoek maar maken zich wel zorgen over de gestegen kosten.

Voortgangsrapportage vestigings- en uitbreidingsverbod geitenhouderijen

Ruud vertegenwoordigde 50PLUS bij de oordeelsvormende vergadering over de Voortgangsrapportage vestigings- en uitbreidingsverbod geitenhouderijen.

Voor 50PLUS staat de volksgezondheid bovenaan. Uiteraard is ook het dierenwelzijn van belang. Het moratorium op vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen zal, in ieder geval tot het verschijnen van de volgende rapportage in 2022, gehandhaafd blijven tot 1 januari 2023. Dit belet niet dat er twee uitzonderingen zijn in verband met fouten door de overheid gemaakt.

Vergadering bijwonen

De eerstvolgende Statendag vindt plaats op woensdag 12 februari. De vergaderingen vinden plaats in het Huis der Provincie.