Logo 50plusGLDWaar gaat het de betrokken voorzitters om?

Zijn de voorzitters in deze coronatijd tegen digitaal stemmen of per post stemmen?

Nee, natuurlijk is niemand daar tegen. Alle leden moeten kunnen stemmen. De leden die een e-mailadres hebben digitaal, leden die dat niet hebben per post.
Maar het moet wel eerlijk en open gebeuren.

Hoe zorg je daar voor?
Je benoemt net als bij een gewone ledenvergadering een onafhankelijke stemcommissie. Die controleert het bedrijf dat de digitale stemming verzorgt en checkt of mensen niet meer dan één keer kunnen stemmen. De stemcommissie opent ook de enveloppen waarin de poststemmen zitten en telt die. Zo wordt er voor gezorgd dat iedere stem telt en dat niemand buiten de stemcommissie weet hoe iemand gestemd heeft. Als dat gebeurt is, publiceert de stemcommissie hoeveel leden gestemd hebben, hoeveel voor de ene kandidaat waren, hoeveel voor de andere en wie dus verkozen is.

Zijn de voorzitters er op tegen dat Geert Dales zich kandidaat stelt voor de Tweede Kamer?

Nee, ook daar zijn de voorzitters niet op tegen.
Maar zij vinden wel dat Geert Dales in dat geval (tijdelijk) zou moeten terugtreden uit het hoofdbestuur. Dit om iedere schijn van beïnvloeding te voorkomen. Je moet immers niet gaan over je eigen kandidatuur of je plek op de lijst.
En als Geert Dales niet op de lijst wil staan? Ook prima, het is zijn vrije keuze. Zeg dat dan, dan is dat duidelijk.

Mag je tegenkandidaten onder druk zetten om zich terug te trekken?

De provinciale voorzitters van 50PLUS vinden dat dat niet kan en mag gebeuren. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor een plek in een bestuur of commissie. Het is in een democratische partij dan aan de leden om te bepalen wie verkozen wordt.