50PLUS Logo officieelJan Nagel in zijn functie van erevoorzitter van 50PLUS en Martin van Rooijen in zijn functie van erelid van 50PLUS hebben nadere informatie naar buiten gebracht inzake de vertrouwensbreuk die binnen 50PLUS is ontstaan. Zij menen daartoe genoodzaakt te zijn door het incomplete en ingekleurde verslag dat partijleider Henk Krol openbaar heeft gemaakt.
Onderstaand de letterlijke tekst die zij geopenbaard hebben.

Aanvullend Verslag bijeenkomst Paasakkoord 13 april 2020

1. Henk Krol heeft de op zijn verzoek gehouden vergadering die van 11.00 uur tot bijna 18.00 uur duurde geheel opgenomen. Zonder medeweten en toestemming van Martin van Rooijen en Jan Nagel. Dat is laakbaar en zegt iets van de bedoeling waarmee Henk Krol naar de bijeenkomst is gekomen.

2. Hij heeft zijn verslag van het zeer vertrouwelijk gesprek openbaar gemaakt en dat is strafbaar. Daarbij heeft hij gemanipuleerd. Zaken die hem goed uitkwamen ingekleurd, andere zaken, ook over hem, nadrukkelijk weggelaten.

3. Henk Krol geeft toe dat namens de voorzitter van de Tweede Kamerfractie de verkeerde persverklaring is verstuurd ondanks de bezwaren van Eerste Kamerfractievoorzitter Martin van Rooijen en partijoprichter Jan Nagel. Volgens Henk Krol ligt de schuld bij een medewerker en niet bij hem. Krol hield zich de gehele avond onbereikbaar.

4. In het verslag is weggelaten de stevige kritiek die Henk Krol op partijvoorzitter Geert Dales had toen hij nog niet aanwezig was. Deze was de laatste tijd niet meer te beïnvloeden, “over de rooie”, “de laatste anderhalve maand overstuur.” Henk werd er de laatste 2 dagen wanhopig van: “hij was onhandelbaar naar mij”.

5. In het verslag is weggelaten dat van onze zijde gevraagd is de door Geert Dales gedane beledigingen aan het adres van onze Utrechtse Statenfractievoorzitter Mieke Hoek terug te nemen en excuus aan te bieden. Hij had haar van onbenullige publiciteit beticht en beschuldigde haar van “zelfpijperij”. Geert Dales weigerde dat en Henk Krol zweeg.

6. In het verslag is weggelaten dat Geert Dales openlijk sprak over de brief die hij had geschreven over het Tweede Kamerlid Corrie van Brenk. Hij eiste dat ze onmiddellijk uit de fractie zou worden gezet. Hij zou nooit meer met haar aan één tafel zitten. Hij gebruikte schandelijke kwalificaties en noemde haar o.a. een “verrader”. De brief werd aan de leden van de Tweede Kamerfractie gestuurd behalve aan Corrie van Brenk zelf. Ook Henk Krol stuurde de brief niet aan haar door maar gaf een geselecteerde mondelinge lezing aan haar.

7. In het verslag is weggelaten dat door ons geëist werd deze brief alsnog aan haar te geven en de beledigingen terug te nemen. Partijvoorzitter Dales weigerde dat en bevestigde opnieuw zijn beledigingen. Henk Krol zweeg.

8. Weggelaten in het relaas is dat de vraag aan de orde kwam of er voor het versturen van de brief overleg met Henk Krol is geweest. Dit werd door Dales bevestigd. Henk Krol heeft zich nimmer van de brief gedistantieerd. Tijdens de behandeling van dit onderwerp zweeg Henk Krol opnieuw. 

Door het incomplete en ingekleurde verslag dat Henk Krol openbaar heeft gemaakt, zijn wij genoodzaakt deze aanvullingen ook te publiceren.

Jan Nagel, erevoorzitter 50PLUS
Martin van Rooijen, erelid 50PLUS

15 april 2020