Logo 50plusGLD16 april 2020

 

Beste Geert,

In de afgelopen periode heeft 50PLUS weer uitgebreid de pers gehaald. Helaas niet als een partij die opkomt voor de belangen van de ouderen in Nederland, maar als een partij waar weer gedoe is. Met als resultaat dat 10 van de 12 provinciale besturen, 11 van de 14 afgevaardigden in de Provinciale Staten, beide vertegenwoordigers in de Eerste Kamer en 3 van de 4 vertegenwoordigers in de Tweede Kamer het vertrouwen in je hebben opgezegd.

Ondanks dit alles houd je vast aan een Algemene Leden Vergadering (ALV) die dan maar over je lot moet gaan beslissen. Inderdaad dat recht heb je volgens de regels binnen 50PLUS, maar wat voor prijs gaan we hiervoor betalen als partij?

De media zullen van deze Algemene Leden Vergadering smullen. Er staan weer teams van alle denkbare schrijvende en niet schrijvende media te wachten op het volgende sensatie verhaal, dat live op TV zal worden uitgezonden. Dit beschadigt niet alleen jou, maar vooral ook de partij 50PLUS.

En hoe denk je, in het hypothetische geval dat je de stemming overleeft, te gaan samenwerken met al deze mensen die hebben aangegeven dat ze geen vertrouwen meer in je hebben? Hun mening verandert niet door het resultaat van een ALV. Het is ook niet uit te sluiten dat een aantal de partij verlaat, met het al dan niet het meenemen van hun zetel(s). Dit zou het einde van 50PLUS kunnen betekenen!

Is het je dat waard Geert, persoonlijk gewin boven het belang van alle ouderen die op ons als partij rekenen? Ouderen die te maken krijgen met een verhevigde discussie over de pensioenen en de financierbaarheid van de zorg om maar eens twee thema’s te noemen. Deze ouderen verdienen een sterk 50PLUS en niet een gedecimeerde partij die verscheurd wordt door interne conflicten.

Wees verstandig en treed terug als voorzitter van 50PLUS. Stel je eigen belang niet boven het belang van al die mensen die op ons hebben gestemd. 50PLUS moet zich weer gaan bezighouden met het behartigen van de belangen van onze kiezers. Want de kiezer daar moet het om gaan, altijd!

Alfons Leerkes