Logo 50plusGLD13 april 2020

 

Betreft een reactie op de nu ontstane problematiek tussen het Hoofdbestuur en de Adviesraad

Geachte heer Dales,

Middels dit schrijven willen wij het volgende onder uw aandacht brengen:

Het is overduidelijk, en dat wordt ook bevestigd via allerlei publicaties, waaronder ook diverse brieven, nieuwsbrieven en berichten van uw kant, dat de vereniging 50PLUS in zwaar weer is komen te verkeren. Diezelfde signalen bereiken ons ook van een aantal vooraanstaande 50PLUS leden en van de adviesraad. Het gaat momenteel dus niet goed binnen de vereniging 50PLUS.

We staan voor een cruciaal moment in het bestaan van 50PLUS. Aan het politieke front zijn we in alle bestuurslagen constructief bezig en verwerven wij daardoor bij kiezers steeds meer steun en waardering. Daardoor worden wij in allerlei bestuurlijke gremia en in de pers steeds meer serieus genomen, en dat is nodig om in een volgende fase meer zetels te verwerven om daarmee onze maatschappelijke doelstellingen beter te kunnen bereiken.

Dat volwassen worden van onze partij kan alleen succesvol zijn als dit ondersteund wordt door een sterke en democratisch functionerende ledenorganisatie waar eensgezindheid één van de pijlers is. Een dienend en verbindend leiderschap van het hoofdbestuur kan daarvoor zorgen. Naar onze mening ontbreekt dit momenteel.

Wij zijn van mening dat democratie en integriteit altijd de hoogste prioriteit dienen te hebben binnen de vereniging. Op dit moment zijn wij van mening dat de democratie en de integriteit in onze vereniging niet de plaats krijgt die ze zouden moeten hebben.

Met bovenstaande informatie willen wij u als Hoofdbestuur deelgenoot maken van onze zorgen. Doorgaan met deze ondemocratische gang van zaken en het niet hebben voor een luisterend oor van kritische leden en/of provinciale voorzitters is voor ons onacceptabel.

Gelet op het bovenstaande geven wij dan ook 100% steun aan de 7 Provincie voorzitters met betrekking tot de gegeven kritiek en het ingenomen standpunt.

Graag vernemen schriftelijk uw reactie op de door ons in deze brief aangegeven zorgelijke situatie.

Met vriendelijke groet,

Namens de hieronder aangegeven Statenleden:

Willem Bakx, Jaap Haasnoot, Johan ten Hoove, Marc de Rooij, Mieke Hoek, Wil van Soest, Anne Marie Fischer-Otten, Marcel Bruins, Leendert Lodder, Theun Wiersma