Logo 50plusGLD17 april 2020

 

Beste Geert,

In navolging van de brief van Alfons Leerkes (voorzitter 50PLUS provincie Utrecht/voorzitter Wetenschappelijk Instituut) van 16 april jongstleden, verzoeken wij je dringend de functie als voorzitter van het Hoofdbestuur per direct neer te leggen.

Zoals je uit de media hebt begrepen en tevens uit eerder verzonden brieven hebt kunnen vernemen, heeft het verzet tegen jouw voorzitterschap grootse vormen aangenomen: 10 van de 12 provinciale besturen, inmiddels 11 van de 15 afgevaardigden in de Provinciale Staten, beide vertegenwoordigers in de Eerste Kamer en 3 van de 4 vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, hebben onomwonden en onomkeerbaar vertrouwen in je opgezegd.

Mocht je in de verwachting zijn, dat een Algemene Ledenvergadering, in het hypothetische geval positief over jouw lot zal beslissen, is er geen enkele modus operandi, door allen die het vertrouwen in je hebben opgezegd, ooit nog met je te kunnen samenwerken. Het vertrouwen is niet terug te winnen door middel van een stemming.

Dit beschadigt niet alleen jou, maar vooral ook de partij 50PLUS. Bovendien zullen de media hiervan smullen.

Wij gaan ervan uit, dat het nuchter verstand zal zegevieren en dat je jouw persoonlijk gewin ondergeschikt maakt aan het belang van onze kiezers en leden, in het bijzonder de ouderen die op ons als partij rekenen en te maken zullen krijgen met verhevigde discussies over de pensioenen en de zorg, om maar twee thema’s te noemen.

Nogmaals doen wij een zeer dringend beroep op je, namens inmiddels 10 provinciale besturen, om je per direct terug te trekken als voorzitter van 50PLUS. 50PLUS moet zich snel weer kunnen herstellen en zich bezighouden met het behartigen van de belangen van onze kiezers. Want daar moet het uiteindelijk om gaan.

Namens de besturen van de onderstaande provincies:

Groningen - Ramon van der Heijden
Friesland - Willem Terpstra
Flevoland - Rhianna Gralike
Gelderland - Jan Zoetelief
Utrecht - Alfons Leerkes
Noord-Holland - Willem Dekker
Zuid-Holland - Peter Schut
Zeeland - George Lernout
Limburg - Pim van Zanten