Logo 50plusGLDLeden van 50PLUS hebben verbaasd en afwijzend gereageerd op het royement van de voorzitter van de provinciale afdeling Utrecht, Alfons Leerkes, door de landelijke partijvoorzitter Geert Dales.

De leden wijzen erop dat het royeren van een provinciale voorzitter zonder hoor en wederhoor toe te passen, niet conform de Statuten van 50PLUS is.

Het verbaast en bevreemdt de leden die het vertrouwen in voorzitter Geert Dales hebben opgezegd, dat deze voorzitter eerst een raadpleging van de leden 50PLUS wil afwachten omdat, zoals hij stelt, de leden hierover het laatste woord hebben. Dit terwijl dezelfde voorzitter een provinciale afdelingsvoorzitter die gekozen is door de leden van de provincie Utrecht, een soortgelijke ledenraadpleging onthoudt door deze provinciale voorzitter te royeren zonder dat hoor en wederhoor is toegepast. Hetgeen dus betekent dat de leden in Utrecht niet het laatste woord hebben.

Het lijkt er volgens de leden op dat hier wordt gemeten met twee maten. Dit versterkt hun overtuiging  dat het opgezegde vertrouwen in de landelijke voorzitter Geert Dales van de vereniging volstrekt gerechtvaardigd is.

Bron: Website provinciale afdeling Utrecht