Logo 50plusGLD26 april 2020

 

Beste Geert, Robert en Bert,

Wij hebben vandaag in het programma Buitenhof, bij monde van Geert, gehoord dat jullie (conform het Huishoudelijk Reglement artikel 3.1.4.b) vrijwillig zijn teruggetreden als bestuurslid.
Ondanks alle verschillen van mening willen wij jullie toch bedanken voor wat jullie tijdens jullie bestuursperiode voor 50PLUS gedaan hebben.

Een grote meerderheid van de provinciale voorzitters voelt zich er verantwoordelijk voor om 50PLUS goed te laten door functioneren en om er voor te zorgen dat er zo spoedig mogelijk weer een compleet hoofdbestuur komt. Daartoe zullen deze provinciale voorzitters een interim managent team formeren wat hiervoor zorg zal dragen.

Wanneer wij van jullie binnen 24 uur geen tegenbericht hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat jullie loyaal aan deze oplossing mee zullen werken.

Met vriendelijke groet,

De ruime meerderheid van de provinciale voorzitters,
Namens deze,
Peter Schut
Voorzitter bestuur Provincie Zuid-Holland