Logo 50plusGLD3 mei 2020

 

Vanmorgen zijn wij via de landelijke media geïnformeerd over het vertrek van partijleider Henk Krol uit 50PLUS. Deze stap betreuren wij.

De fracties in de Provinciale Staten, Waterschappen, gemeenten en het bestuur van 50PLUS Gelderland hechten eraan te melden dat wij een stabiele samenwerking hebben, gericht op het behartigen van de belangen van onze kiezers, en dat wij dit ook in de toekomst op onveranderde wijze en vol enthousiasme zullen voortzetten.

Bestuur 50PLUS Gelderland
Fractie Provinciale Staten Gelderland
Fracties Waterschap Rivierenland, Rijn & IJssel en Vallei & Veluwe
Fracties gemeenten Apeldoorn en Nijmegen