Infoavond 2020 07 22Het bestuur van 50PLUS Gelderland kijkt terug op drie geslaagde informatieavonden die eind juli gehouden zijn in Nijmegen (22 juli), Lievelde (23 juli) en Harderwijk (28 juli).

Aan de vooravond van de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) van 1 augustus maakten telkens tientallen leden en belangstellenden gebruik van de mogelijkheid om te discussiëren over thema’s die voor 50PLUS van groot belang zijn, zoals wonen en zorg voor ouderen, pensioenen en het initiatiefvoorstel van 50PLUS voor een nieuw, eerlijker en eenvoudiger belastingstelsel.

In Nijmegen was Corrie van Brenk, voorzitter van de Tweede Kamerfractie, aanwezig om toelichting te geven op het belastingplan dat 50PLUS kort voor het zomerreces naar buiten heeft gebracht. Dat plan behelst een sterke vereenvoudiging van het huidige belastingstelsel. Volgens de doorrekening van het CPB pakt het plan voor 95 procent van de Nederlanders beter uit. Vooral ouderen profiteren, onder andere door een structurele verhoging van de AOW met 5 procent, zo legde Corrie uit.

Corrie ging daarnaast in op het nieuwe pensioenstelsel waar 50PLUS zich tegen blijft verzetten omdat het voor gepensioneerden en veel werkenden aanzienlijk slechter uit dreigt te pakken dan het huidige stelsel. Het was een levendige bijeenkomst met veel interessante vragen uit de zaal.

Dat gold ook voor de bijeenkomsten in Lievelde en Harderwijk. In Lievelde was Wilma Schrover, directeur KBO Brabant, de hoofdspreekster. Wilma nam het thema ‘Wonen en Zorg’ voor haar rekening.
In Harderwijk was pensioendeskundige Rob de Brouwer van de partij om de aanwezigen uitgebreid te informeren over de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel. 50PLUS heeft zich tegen die plannen uitgesproken omdat gepensioneerden en werkenden slechter af zijn als de plannen van het kabinet in deze vorm door gaan.

Voor alle avonden hadden vier leden om vier minuten spreektijd gevraagd. Zij konden daarin hun standpunten naar voren brengen.  

50PLUS Gelderland had om aandacht van de kiezers te trekken een professionele reclamespot laten maken die gedurende tien dagen op Radio Gelderland te horen was. De avonden werden mede daardoor goed bezocht. Voorzitter Jan Zoetelief is dan ook zeer tevreden over de tour van 50PLUS Gelderland. “We hebben drie avonden lang in een heel constructieve sfeer gediscussieerd met leden en belangstellenden. We hebben laten zien dat 50PLUS op de weg terug is en een belangrijke rol te spelen heeft in de Nederlandse politiek, op alle niveaus”, aldus de voorzitter van de Gelderse afdeling.

Bestuur 50PLUS Gelderland