“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

50PLUS Gooise Meren wil geen verkeerscirculatieplan in Bussum omdat dit geldverspilling is en eerder leidt tot een verslechtering dan tot een verbetering. De doorstroming van het verkeer is nu redelijk goed en dat willen we graag zo houden. De auto’s kunnen op de Brinklaan in het centrum van Bussum blijven rijden, mits ter hoogte van de kruising Havenstraat en Nassaulaan drempels of een Zebrapad wordt aangelegd om het winkelend publiek te beschermen ten opzichte van het kruisende verkeer.

 

50PLUS Gooise Meren wil gastvrij parkeren, d.w.z. alleen betaald parkeren daar waar parkeerdruk is en tegen lage tarieven. 50PLUS wil dat alle heffingen en belastingen maximaal met het inflatie-indexcijfer mogen stijgen en dat geldt ook voor de parkeertarieven.

50PLUS Gooise Meren wil dat overdag de parkeerplaatsen van vergunninghouders beschikbaar komen voor derden. Overdag zijn deze parkeerplaatsen dikwijls onbenut, terwijl ze gemak voor gasten kunnen bieden en parkeergeld voor de gemeente kunnen opleveren.

50PLUS Gooise Meren wil uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen op die plaatsen waar teveel fietsen op de openbare weg gestald worden.

50PLUS Gooise Meren wil individueel personenvervoer subsidiëren voor ouderen en personen die lichamelijke beperkingen hebben. Het openbare vervoer komt niet in alle wijken binnen onze gemeente. Speciale busjes van externe (taxi) organisaties dienen op afroep beschikbaar te komen voor vervoer naar zieken- of verpleeghuizen, winkel- of dorpscentra, huisarts of andere dienstverleners.

50PLUS Gooise Meren wil dat de pendelbus in Muiden naar het P&R terrein gehandhaafd blijft en dat de gemeente zich zal inzetten om het P&R terrein te verplaatsen naar de kern van Muiden.

50PLUS Gooise Meren wil dat verkeerregelinstallaties beter worden ingeregeld en kunnen worden aangepast aan de actualiteit en dat gemeentelijke ambtenaren dit voortaan zelf kunnen doen.

50PLUS Gooise Meren wil de mobiliteit in de regio, het voorkomen van files en vermindering van CO2-uitstoot bevorderen door te faciliteren dat forensen meer en betere mogelijkheden krijgen kantoorwerkzaamheden in de eigen gemeente uit te voeren. Dit kan door het stimuleren van werkplekken in ‘shared space’ -kantoorlocaties binnen de gemeente, waar veilig kan worden ingelogd op bedrijfsnetwerken, met faciliteiten voor vergaderen op afstand, catering, kantoorbenodigdheden, etc.