“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

Ruimtelijke ontwikkelingen:
In onze speerpunten worden al twee grote ruimtelijke ontwikkelingen genoemd die thans actueel zijn, nl de Brediusgronden en Crailo. De Brediusgronden willen we kopen van het rijk om daar sociale huurwoningen te bouwen en een centraal sportcomplex voor bewoners van de regio Muiden, Muiderberg en Weesp te realiseren.
Crailo willen we teruggeven aan de natuur en alleen op het terrein van de Kol. Palmkazerne kunnen woningen worden gerealiseerd. 50Plus zal zich verzetten tegen een industrieterrein op Crailo. Over een bescheiden crematorium voor de inwoners van de gemeente kan worden nagedacht.

 

Wonen:
50PLUS Gooise Meren wil meer sociale huurwoningen en seniorenwoningen. We willen samen met de woningbouwverenigingen een taskforce vormen die alle te ontwikkelen locaties in kaart gaan brengen, alsmede die locaties die we kunnen transformeren naar geschikte huurwoningen.
De gemeente heeft vanuit het rijk een taakstelling om asielzoekers met
verblijfsvergunning (statushouders) een woning toe te wijzen.
Als er te weinig sociale huurwoningen zijn kunnen starters of degenen die in onze
gemeente werken niet in onze gemeente gaan wonen.

Seniorenwoningen zijn belangrijk voor de doorstroming. Een oudere die verhuisd naar een seniorenwoning laat een huis achter voor een jong gezin (zie onze speerpunten)

Economie:
De economie van Gooise Meren stagneert. Er worden te weinig initiatieven ontwikkeld.

50PLUS Gooise Meren wil dat de gemeente actief probeert om aantrekkelijke bedrijven naar onze gemeente te laten verhuizen. Bedrijven die niet vervuilen en veel werkgelegenheid bieden. Ook is het belangrijke dat we grote winkeloppervlaktes kunnen aanbieden aan grote trekkers zoals Mediamarkt of Zara etc. Hierdoor komen er meer klanten naar onze gemeente die ook spenderen in andere winkels en de lokale horeca. Het winkelhart van Bussum verdient derhalve extra aandacht om ook in de toekomst de concurrentiestrijd aan te kunnen in de wijde regio.

Toerisme:
De gemeente Gooise Meren heeft veel te bieden aan toeristen. De unieke kernen van Muiden en Naarden-vesting, het Muiderslot en forteiland Pampus. 50PLUS Gooise Meren wil toerisme bevorderen, want dat is goed voor winkeliers, horeca en de werkgelegenheid, maar, zonder dat dit tot overlast van de inwoners zal leiden.

50PLUS Gooise Meren juicht het plan van een binnenhaven in Naarden-Vesting en een doorvaart naar het Gooimeer toe. Ook willen we onderzoeken of het mogelijk is een doorgang te maken om rond de Vesting te varen.

50PLUS Gooise Meren wil geen extra belasting invoeren voor speelpark Oud Valkeveen omdat dit park zonder subsidie draait en plezier biedt aan kinderen, ouders en grootouders.