“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

Er zijn 3 grote ruimtelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente. De Krijgsman op het terrein van de voormalige kruitfabriek. Deze ontwikkeling is een erfenis vanuit de gemeente Muiden en was een zeer complex dossier met de nodige juridische procedures en financiële claims. Inmiddels is het bestemmingsplan goedgekeurd en zou er nu gebouwd kunnen gaan worden. Toch schijnen er nog problemen te zijn. Het dossier is geheim. Brediusgronden bij Muiden naast de snelweg A1: De Brediusgronden is nog te ontwikkelen grond naast de snelweg A1 bij Muiden. Het ligt in de gemeente Gooise Meren en is eigendom van het Rijk. De gemeente kan de grond kopen voor ontwikkelingen. Er zijn 3 scenario’s: 1) Recreatieve bestemming:De gemeente koopt niet en Brediusgronden blijven in eigendom Rijk en worden in opdracht van het Rijk door een projectontwikkelaar ontwikkeld. Er komt een hotel 15.000m2, er komen 50 koopwoningen (geen sociale woningbouw) en 2 voetbalvelden, een 3de sportveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalen.Financieel gunstigste scenario. Past binnen bestemmingsplan.We besparen de kosten van aankoop, waardoor een bedrag ca. €4,5m uit de algemene reserve kan vrijvallen (geen bestemmingsreserve). Een deel daarvan zal benut moeten worden voor ontwikkelen van de sportaccommodatie. 2) Sportbestemming:Gemeente koopt en ontwikkelt Brediusgronden. Er komen 50 koopwoningen (geen sociale woningbouw), 2 hockeyvelden, 2 voetbalvelden, een oefenveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalenFinancieel minst gunstige scenario: kost netto contant (tekort) €4,5m. Past binnen bestemmingsplan. Geeft mooiste aanzicht.3) Sociale woningbouw:Gemeente koopt en ontwikkelt Brediusgronden en ontwikkelt, cq. laat ontwikkelen. Er komen 40 koopwoningen, 80 sociale huurwoningen, 54 woningen middenduur segment, 2 voetbalvelden, een 3de sportveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalen. Dus qua sportfaciliteiten idem aan scenario 1.Kost netto contant (tekort) €2,3m. Vereist aanpassing bestemmingsplan. 50PLUS Gooise Meren heeft een voorkeur voor een combinatie van het 2de en 3de scenario omdat er een grote behoefte is aan sociale huurwoningen en aan sportaccommodaties. Er is niet alleen behoefte aan extra voetbal- maar ook aan twee extra hockeyvelden. Door de komst van veel nieuwe woningen in het tegenoverliggende Krijgsmangebied en straks ook de komst van woningen in de Bloemdalerpolder zijn additionele sportvoorzieningen belangrijk. Elders in het gebied rond Muiden, Muiderberg en Weesp zijn verder geen alternatieve locaties voor deze sportvoorzieningen. Prioriteit ligt in dit geval wel bij ‘sport’. Crailo:Crailo ligt op de kruising van 3 plaatsen, te weten Hilversum, Laren en Bussum (Gooise Meren). De voormalige Palm-kazerne in Bussum ligt tegen Crailo aan. Op Crailo was onder meer tijdelijke opvang terrein voor asielzoekers, een oefengebied voor de brandweer en het speelterrein voor het TV-programma Utopia. Het ecoduct naast ziekenhuis Ter Gooi sluit ook aan op de gebied.Het terrein is van de provincie Noord-Holland. De provincie wil het verkopen. De drie gemeentes zijn nu gezamenlijk de mogelijkheden van Crailo aan het onderzoeken in een samenwerkingsverband. De afspraak was oorspronkelijk, dat het terrein na het sluiten van het asielzoekerscentrum zou worden teruggeven aan de natuur. 50PLUS Gooise Meren is daar voorstander van. Op het gedeelte grenzend aan onze gemeente, de voormalige Kolonel Palmkazerne, kunnen woningen worden gerealiseerd en elders op Crailo bos en heide. De gemeentes Hilversum en Laren willen op Crailo woningen en een industrieterrein realiseren, maar 50PLUS Gooise Meren wil niet dat het natuurgebied onnodig wordt aangetast. Het ecoduct zou dan ook veel te dicht bij de bebouwing komen te liggen.

50PLUS Gooise Meren vindt dat de fusiebesprekingen met Weesp veel te snel gaan. Er wordt ons alweer een mes op de keel gezet. Een nieuwe fusie zo kort na de dure fusie met Bussum Muiden Muiderberg en Naarden, en dat zonder behoorlijke voorbereiding. We gaan toch niet louter op emotie een besluit nemen.
We lezen prachtige uitgangspunten in mooie volzinnen, maar feitelijk weten we niets. Je gaat niet eerst een samenwerking aan en dan naderhand kijken wat de consequenties zijn. Dat is de omgekeerde weg. Je gaat eerst onderzoeken wat de voor en nadelen zijn. Welke kansen zijn er en welke lijken zitten er in de kast. Welke voorzieningen zijn er nodig? Wat zijn de financiële consequenties.
De fusie met Naarden en Muiden betekende voor de bewoners van Bussum dat ze in een financieel gezonde gemeente opeens geconfronteerd werden met een begrotingstekort van vele miljoenen. Ook daarna bleek er nog veel geld richting de fusiegemeentes te moeten gaan. Het resultaat was een belangrijke lastenverzwaring voor de bewoners van Bussum en beduidend minder invloed op het beleid.

Even een paar voor de hand liggende vragen:
• Hoe ziet de begroting eruit na een fusie met Weesp.
• Weten we al welke extra bijdrage we vanuit het gemeentefonds gaan krijgen en welke kortingen?
• En wat betekent die fusie voor de lasten van de bewoners?
• Hoe verandert de samenstelling van de raad?
• Is al bekend welke problemen er bij Weesp op ons afkomen?

We hebben vorig jaar bijvoorbeeld een flinke financiële tegenslag gehad met reparatie van de brug in Naarden bij Oud Valkeveen. Weesp heeft vele bruggen en kanalen. Hoe is de staat van onderhoud en wat gaat dat straks kosten?

Wat zijn de nadelen als Weesp zou samengaan met Amsterdam en wegen de netto-voordelen van een fusie met GM daar wel tegenop?
Op geen van die vragen is al een begin van een antwoord aan de raad gegeven, maar wel worden we geacht al te oordelen over een fusie met Weesp. De bewoners hebben met een participatietraject ook nog geen gelegenheid gehad de concrete voors en tegens af te wegen.
50PLUS Gooise Meren wil eerst een behoorlijk antwoord op deze vragen en vindt dat ook onze burgers daar recht op hebben. En wel voordat besloten kan worden over voortgang van dit traject en van het participatietraject. Wij zien geen enkele reden voor haast. Als de Provincie niet bereid zou zijn ons de gelegenheid te geven voor een behoorlijke inhoudelijke discussie op basis van feiten, dan zou dat getuigen van onbehoorlijk bestuur. Daar kan juridisch tegen worden opgetreden. Voor besluitvorming door deze raad nu, geldt hetzelfde.

50PLUS Gooise Meren kan daarom in dit stadium niet anders dan tegen het fusievoorstel in de gemeenteraad te stemmen. We weten niet wat de fusie voor de gemeente en de inwoners betekent. En hoe zit het met mogelijkheden voor samenwerking met andere gemeentes in het Gooi. Ook in Wijdemeren wil men nadenken over een fusie met Gooise Meren en is geopperd in rechte op te komen tegen een door de provincie afgedwongen fusiebesluit. Er wordt nagedacht over een herindeling van die gemeente bij de provincie Utrecht. Is dat wellicht ook een optie voor Gooise Meren. Allemaal vragen die 50Plus besproken wil zien voor een overhaast fusietraject met Weesp.

Gedepubliceerd

Lijst 10 50PLUS

17 maart 2021 is een belangrijke dag voor ons allemaal. Dan kiezen we in Nederland een nieuwe Tweede Kamer. U kiest zelf welke politieke partij het beste bij u past. Hieronder vindt u wat 50PLUS wil, kort en in duidelijke taal!

Mag ik mij voorstellen? Ik ben Liane den Haan. Ik ben lijsttrekker van de politieke partij 50PLUS. Ik wil graag in de Tweede Kamer. Dan kan ik helpen nieuwe wetten te maken en de regering te controleren. Dat doen we namens u. Hoe meer mensen op onze partij stemmen, hoe meer zetels 50PLUS in de Tweede Kamer krijgt. En hoe meer we kunnen betekenen voor u!

Op deze pagina leg ik kort uit wat mijn partij 50PLUS belangrijk vindt. En wat wij in Den Haag willen veranderen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Bent u het met veel plannen en ideeën van 50PLUS eens? Stem dan 17 maart op 50PLUS!

Ik leg u hieronder een aantal ideeën en plannen van 50PLUS uit (of KLIK HIERvoor ons volledige verkiezingsprogramma):

AOW Wat wil 50PLUS met uw AOW?
• Dat de AOW-uitkering omhoog gaat.
• Dat AOW’ers meer vakantiegeld krijgen en een extra maand AOW aan het eind van het jaar.
• Dat u na uw pensioen geen AOW-premie moet gaan te betalen.

GeldWat wil 50PLUS met uw pensioen?
• U heeft zelf voor uw pensioen gespaard en dat mag niemand van u afpakken.
• Uw pensioen mag niet omlaag gaan, maar moet juist omhoog.
• Het pensioen moet meestijgen met alle duurdere prijzen.
• Dat u extra pensioenuitkering krijgt voor de jaren dat de pensioenen niet zijn meegestegen met de prijzen.

Gedepubliceerd

Staan de pensioenen nog wel hoog in het vaandel van 50PLUS vragen velen zich af. Apple2

Natuurlijk wel en daarom organiseert 50PLUS afd. Zeeland een webinar over de

persioenen. Het webinar is op dinsdag 9 februari 2021, aanvang 20.00 uur.

Ook niet leden of leden uit een andere afdeling kunnen het webinar volgen, het

enige wat u hoeft te doen is u opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt

dan tijdig de link en eventueel benodigde gegevens.

Gedepubliceerd

Staan de pensioenen nog steeds hoog in het vaandel van 50PLUSApple2

vragen velen zich af. Natuurlijk wel en daarom organiseert de afde-

ling Zeeland van 50PLUS een webinar over de pensioenen.

Ook niet leden of leden uit andere regio's zijn welkom en kunnen

zich opgeven bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het webinar wordt gehouden op dinsdag 9 februari 2021, aanvang

20.00 uur.

 

 

Gedepubliceerd

Verslag PLV 50PLUS Zuid-Holland d.d. 4  november 2020

Inleiding door de (wnd.) voorzitter Jelle Smits

Hoewel het bestuur er sterk de voorkeur aan zou geven een fysieke vergadering te organiseren, noopt COVID-19 ons ook op provinciaal niveau een digitale ledenvergadering te beleggen, o.a. om de opengevallen bestuur posities ordelijk te kunnen opvullen.  Ook is het belangrijk te leden te kunnen meenemen in een aantal andere actuele zaken, zoals de komende verkiezingen TK201 en GR 2022.  Wij zijn verheugd dat ruim 40 leden zich voor deze digitale meeting hebben aangemeld en dat wij erin geslaagd zijn op deze nieuwe manier een digitale vergadering te beleggen.  

Lees meer...

Gedepubliceerd

Verslag PLV 50PLUS Zuid-Holland d.d. 4  november 2020

Inleiding door de (wnd.) voorzitter Jelle Smits

Hoewel het bestuur er sterk de voorkeur aan zou geven een fysieke vergadering te organiseren, noopt COVID-19 ons ook op provinciaal niveau een digitale ledenvergadering te beleggen, o.a. om de opengevallen bestuur posities ordelijk te kunnen opvullen.  Ook is het belangrijk te leden te kunnen meenemen in een aantal andere actuele zaken, zoals de komende verkiezingen TK201 en GR 2022.  Wij zijn verheugd dat ruim 40 leden zich voor deze digitale meeting hebben aangemeld en dat wij erin geslaagd zijn op deze nieuwe manier een digitale vergadering te beleggen.  

Lees meer...

Gedepubliceerd

Verslag PLV 50PLUS Zuid-Holland d.d. 4  november 2020

 

Inleiding door de (wnd.) voorzitter Jelle Smits

Hoewel het bestuur er sterk de voorkeur aan zou geven een fysieke vergadering te organiseren, noopt COVID-19 ons ook op provinciaal niveau een digitale ledenvergadering te beleggen, o.a. om de opengevallen bestuur posities ordelijk te kunnen opvullen.  Ook is het belangrijk te leden te kunnen meenemen in een aantal andere actuele zaken, zoals de komende verkiezingen TK201 en GR 2022.  Wij zijn verheugd dat ruim 40 leden zich voor deze digitale meeting hebben aangemeld en dat wij erin geslaagd zijn op deze nieuwe manier een digitale vergadering te beleggen.  

Lees meer...