Vorige week werd dan eindelijk officieel bekend gemaakt dat Ring Zuid vele miljoenen duurder wordt dan begroot. De risicopot van 135 miljoen euro blijkt bij lange na niet toereikend. De extra kosten gaan betaald worden door afblazen of langdurig uitstellen van de snellere trein naar Duitsland, de spoorlijn naar Stadskanaal en de N33-midden. Zo dreigt de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio te worden geofferd aan ondoordachte aanbesteding, tekortschietende regie en slecht management van Ring Zuid. Dat mag niet gebeuren. ‘Er is een principeakkoord over de verdeling van de meerkosten’, aldus gedeputeerde Gräper, ‘maar de handtekeningen zijn nog niet gezet’. Wat ons betreft gebeurt dat ook niet. Want om welke bedragen het gaat en hoeveel er in de komende jaren nog bij kan komen, is niet bekend. Nu tekenen is verder de fuik inzwemmen. Laten we omkeren!

Lees meer...

Beste leden van 50PLUS,

Komende 1 augustus is de Algemene Ledenvergadering en wordt er een nieuw tijdelijk Hoofdbestuur gekozen. Het kan één van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van 50PLUS zijn. Onze partij heeft een bewogen periode achter de rug. Alleen door een enorme inzet van ons allen kunnen en zullen wij het tij keren. 

Lees meer...

Hierbij willen we jullie nader informeren over wat er aan de gang is binnen onze partij.

Zoals bekend was het  hoofdbestuur teruggetreden en daardoor demissionair geworden. Zondag 3 mei heeft ook partijleider Henk Krol op televisie aangekondigd met onmiddellijke ingang bij onze partij 50PLUS te vertrekken.

Lees meer...

Het bestuur van 50PLUS Groningen heeft de mogelijkheden onderzocht voor deelname aan de verkiezingen voor de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta. Het hoofdbestuur heeft hier richtlijnen voor opgesteld en aan een van richtlijnen werd niet voldaan. Het aantal leden in deze nieuwe gemeente voldeed aan het criterium, het aantal leden op de kieslijst voldeed niet aan het criterium.

Gelet op bovenstaande heeft het bestuur van 50PLUS Groningen besloten af te zien van deelname aan deze verkiezingen.

In november 2020 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta.

Deze gemeente bestaat uit de huidige gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

In deze nieuwe gemeente wonen meerdere leden van onze partij 50PLUS en op grond hiervan wil het provinciaal bestuur Groningen graag weten of er 50PLUS leden zijn, die bereid zijn om namens onze partij deel te nemen aan deze verkiezingen en eventueel zitting willen nemen in de Raad van de gemeente Eemsdelta

Lees meer...

ALV 2002 03 21 HoofddorpVanwege het coronavirus gaat de Algemene Vergadering in Hoofddorp op zaterdag, 21 maart 2020 niet door. 

Bij 50PLUS staat de gezondheid van iedereen voorop; onder de huidige omstandigheden is het houden van een algemene vergadering waar veel leden samenkomen niet verantwoord.

De algemene Ledenvergadering wordt doorgeschoven naar 23 mei 2020.

De stemming over de voorzitters van de programma - en de kandidaten-commissie zal langs elektronische weg geschieden. Hiervoor ontvangen de leden een mailbericht. De leden die niet over een emailadres beschikken worden per post benaderd.

Geert Dales
Voorzitter