Op donderdag 7 maart vond het Landbouwdebat plaats. Jan Ottens legt uit wat daarbij voor 50PLUS belangrijk is

boerenland 1200

Beklemmende regelgeving

De boeren en de vissers worden door Brussel al jaren gestraft worden door de beklemmende regelgeving! Dit moet stoppen, aldus 50PLUS Groningen.

Een versterking van de positie van de Agrarische Sector (en de visserij) is broodnodig.

Voortbestaan boerenbedrijven

Van alle grond in de provincie Groningen wordt 80% gebruikt door de Agrarische Sector. Meer dan 5000 mensen werken in die Agrarische Sector.

Zorgelijk is dat inmiddels 50% van de huidige boeren de leeftijdsgrens van 55 jaar is gepasseerd. Dit afgezet tegen slechts 1,5% van de boeren jonger dan 35 jaar, maakt het voortbestaan van boerenbedrijven zeer onzeker.

Herstel vertrouwen in de overheid

50PLUS Groningen wil NU zien dat deze sector met minder regelgeving uit Den Haag weer aantrekkelijk wordt voor jonge boeren waarmee ook het vertrouwen in de overheid wordt hersteld.

Als de boer niet trots kan zijn op dit beroep, komt deze sector in heel zwaar weer te verkeren.

Financiële zorgen

50PLUS Groningen wil zich sterk maken voor boeren door instelling van een Calamiteiten rekening. Dit betekent dat 25% van de winst naar dit fonds gaat ingeval van een slechte oogst, slecht weer of wegens andere problemen.

Om de overname van een bedrijf voor een jonge boer aantrekkelijk te maken moet er een oplossing komen voor de hoge schulden waarmee veel boeren structureel te kampen hebben.

Samenwerken met natuurbeschermers

Ook natuurbeschermers kunnen meer met de boeren samenwerken om zo de natuur en de vogels te beschermen. Bijvoorbeeld door na te gaan waar vogels broeden, zodat de boer hierom heen kan werken.

Mijnbouwschade

De schade die boeren ondervinden door mijnbouwactiviteiten moet sneller worden opgelost.

Lekkende mestkelders lopen vol grondwater, met kwalijke gevolgen van dien, zoals bodemmilieuvervuiling. De boer staat machteloos, maar draait op voor de kosten. Dat is zeer onrechtvaardig.