Maarten_Offinga_nieuwe_burgemeester_van_Hardenberg.png

Maarten Offinga wordt de nieuwe burgemeester van Hardenberg. Dat heeft voorzitter Piet-Cees van der Wel van de vertrouwenscommissie net bekend gemaakt na een besloten vergadering van de gemeenteraad. Offinga is nu nog wethouder namens het CDA in Súdwest Fryslân.

 

 

Waarschijnlijk eind september wordt de nieuwe burgemeester beëdigd. Aanvankelijk was het streven in de loop van juni, maar als gevolg van de coronacrisis moesten lopende benoemingsprocedures worden uitgesteld. 

Veel kernen gewend

De 57-jarige Offinga (57) is bezig aan zijn derde termijn als wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân en heeft onder meer financiën, economie, landbouw en de ontwikkelagenda in zijn portefeuille. De gemeente telt maar liefst bijna 90.000 inwoners in 89 kernen, waar onder bekende steden als Bolsward, Sneek, Hindeloopen en Stavoren. 

Wat dat betreft heeft hij ook rijke ervaring met de politieke omgang met kleinere kernen, wat ook een pluspunt is voor zijn burgemeesterschap in Hardenberg dat uit 29 kernen bestaat. ,,We zochten een burgemeester die daar goed mee om weet te gaan. De vertrouwenscommissie is overtuigd dat Offinga daarvoor de juiste man is”, aldus Van der Wel, die zichzelf een trotse voorzitter noemde van een topteam (de vertrouwenscommissie), die vol overtuiging deze voordracht doet.

Daadkrachtig 

De vertrouwenscommissie is erg onder de indruk van de bevlogenheid en energie die de beoogde nieuwe burgemeester uitstraalt, vervolgt Piet-Cees van der Wel. ,,In de profielschets vroegen we om een burgemeester met lef, ambitie en daadkracht. Wij zijn blij dat we iemand hebben gevonden die perfect in dat plaatje past”. 

Volgens Van der Wel heeft Offinga niet alleen veel ervaring in het openbaar bestuur, maar ook in het bedrijfsleven. Zo was hij oprichter en directeur bij Legyon BV, dat systemen voor het stellen van diagnoses ontwikkelt zoals de Legionellachip. Daarmee won het bedrijf in 2009 een Europese innovatieprijs, te weten de EARTO.

,,We zochten een ondernemende bestuurder, een gemeentelijk boegbeeld op niveau die blijft sturen op inhoud en durft aan te jagen waar nodig. Maarten weet mensen aan zich te binden en te enthousiasmeren. Hij kan schakelen op alle niveaus, kan krachten bundelen en is een optimistische motivator. Hardenberg krijgt weer een hele sterke burgemeester”, besluit Van der Wel.

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie, bestaande uit alle acht fractievoorzitters, wethouder Martijn Breukelman en gemeentesecretaris Ida Oostmeijer, heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. 

Vier vrouwen en zestien mannen solliciteerden op de functie van burgemeester van de circa 61.000 inwoners tellende gemeente, als opvolger van Peter Snijders die september vorig jaar burgemeester van Zwolle werd. Diezelfde maand nog werd Jan Willem Wiggers, sinds 2008 burgemeester van Hattem, benoemd tot waarnemend burgemeester in Hardenberg. 

Koninklijk Besluit

De Hardenbergse raad stelde vanavond in een besloten vergadering de aanbeveling vast, waarna dit nieuws bekend werd gemaakt tijdens een openbare raadsvergadering in het gemeentehuis. De nieuwe burgemeester wordt uiteindelijk door de Kroon benoemd. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt doorgaans de aanbeveling van de raad in zijn voordracht aan de Koning. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit is de benoeming een feit. 

Bron: Stentor