Opwaardering nieuw zwembad gelopen koers?

In de raadscommissie van 19 november 2020 kwam het weer even aan de orde.Enkele partijen trokken tijdens de discussie over de miljoenendeal voor de Multi Functionele Sport Accommodatie (MFSA) om Helmond Sport binnen boord te krijgen een parallel met de bouw van het nieuwe zwembad in de 2e fase van de bouw van Sport- en Beleefcampus de Braak.

Het schrille contrast betrof juist het grote verschil in de hoeveelheid euro’s voor het nieuwe stadion en de minieme vraag vanuit de politiek ( maar ook uit de samenleving !) om ongeveer €60.000,- uit te trekken voor de opwaardering van de plannen van een nieuw zwembad op de Braak met een sauna en bubbelbad.

Het antwoord van wethouder Harrie van Dijk was: “over het zwembad ligt er al een raadsbesluit”.

En dat is correct!

Op 30 juni 2020 lag het raadsvoorstel op tafel om de locatie van nieuw te bouwen zwembad te bepalen. In dat voorstel was ook een financiële passage opgenomen waaruit bleek dat het college geen voorstel deed om enkele faciliteiten zoals een bubbelbad toe te voegen. Als argument werd gegeven dat de exploitatie daar mee met ongeveer € 6000,- per jaar toenam. Toegevoegd werd nog dat het altijd de bedoeling is geweest van het college om van het nieuwe zwembad geen recreatie bad te maken.

Door de blokvorming in de coalitie werd het dossier op dat punt gesloten. Het alternatief is nog dat vanuit de oppositie een aparte motie wordt ingediend om het college “te dwingen” om de gevraagde voorzieningen wel te realiseren. Maar met diezelfde blokvorming in de coalitie heeft een dergelijke motie geen schijn van kans.

En daarmee is de uitvoering van het besluit over het zwembad een politiek gegeven.

50PLUS vond het toch de moeite waard om tijdens de besprekingen over de deal rond Helmond Sport de invulling van het zwembad aan de orde te stellen.

Dat hebben we twee redenen gedaan.

Op de eerste plaats omdat we redelijk veel bevraagd worden door inwoners van de stad ( en zeker niet alleen uit de doelgroep ouderen) waarom het nieuwe zwembad alleen maar geschikt wordt gemaakt voor sportief zwemmen en de faciliteiten van de huidige Wissen zal missen.

Daarnaast zien we dat het binnenboord houden van Helmond Sport in de constructie van de nieuwe stadion gepaard gaat met veel geld, heel veel geld!!.

50PLUS zal instemmen met dat voorstel over Helmond Sport want alternatieven zijn niet voorhanden.

De handen van de politiek zijn redelijk gebonden en dat geldt ook voor ons. Maar we zullen niet nalaten om het schrille contrast van bedragen te laten zien. En blijven wijzen op het vergelijk in bezoekersaantallen.

.Nu op het politieke vlak geen “winst” meer is halen, kunnen nog altijd 92.000 Helmonders zich roeren.

Helmond 24 november 2020

Fractie 50PLUS Helmond

Frans Mol                          Jan van Aert

Jan Karel van de Zanden   Rene van Lierop